EN bearings
volume_up
{noun}

bearings (also: bearing, course, direction, drive)
volume_up
riktning {comm. gen.}
Neither of them lost their bearings in dealing with this topic.
Ingen av dem har förlorat riktningen i denna fråga.

Context sentences for "bearings" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I hope that I can find my bearings again in the debate which we interrupted.
Herr ordförande, jag hoppas att jag på nytt kan ta upp den fråga som blev avbruten.
EnglishThe remaining 96% of the world's population will not only take their bearings from Europe.
De återstående 96 procenten av världens befolkning kommer inte att leva i EU.
EnglishAnd it has all kinds of levers and ball-bearings and gadgets and gauges.
Och den har alla möjliga spakar och kullager och prylar och mätare.
EnglishIt is therefore high time to help the many people who have lost their bearings to reorientate themselves.
Därför är det hög tid att hjälpa de många människor som tappat anpassningsförmågan.
EnglishIt also proves that, in this emerging social Europe, social dialogue has found its bearings.
Den bevisar också att den sociala dialogen har hittat sina riktmärken i detta nyblivna sociala Europa.
EnglishThe Netherlands will soon need to get back on track in a referendum, and we must all find our bearings again.
Nederländerna måste snart komma igen i en ny folkomröstning, och vi måste alla informera oss.
EnglishNeither of them lost their bearings in dealing with this topic.
Ingen av dem har förlorat riktningen i denna fråga.
EnglishIt appears at times that it is easier to move ball-bearings around the European Union than it is to move people.
Ibland verkar det som om det är lättare att flytta runt kullager än människor i Europeiska unionen.
EnglishDo we have the strength and determination to complete the final lap, or shall we miss the entrance to the stadium because we have lost our bearings?
Har vi på denna upploppssträcka nu kraften och kampviljan, eller tappar vi bort orienteringen?
EnglishThe Netherlands will soon need to get back on track in a referendum, and we must all find our bearings again.
Något som definitivt spelade en roll var en viss rädsla bland folk för hur fort utvidgningarna genomfördes och för var de skulle sluta.
EnglishWe should take our bearings from this.
EnglishThe weakest in society, and by this I mean whole social classes, have been the least able to find their bearings in the new set-up.
De svagaste i samhället, och då menar jag hela samhällsklasser, har haft svårast att orientera sig i den nya strukturen.
EnglishI lost my bearings.
EnglishPhD students and undergraduate students are working on various projects leading towards the same goal - to develop the next generation of smart ball bearings.
Ett antal doktorander och studenter arbetar på olika projekt som leder mot samma mål – att ta fram nästa generations smarta kullager.
EnglishIt is a matter of taking our bearings from Article 128 which marks the establishment of a legal basis specific to culture in the Treaty of Union.
Det gäller alltså att sammanfatta läget beträffande artikel 128, som innebär att en särskild rättslig grund för kultur inrättas i Fördraget om Europeiska unionen.
EnglishThis happened without problem, because our nations presented these newcomers with identified systems within which they could easily find their bearings and their place.
Detta skedde utan problem, eftersom våra nationer för dessa nykomlingar kunde presentera bestämda grupper i vilka det var lätt att orientera sig och finna sin plats.
EnglishSometimes at high temperatures in the metal forming processes, sometimes under high speeds as in journal bearings, and sometimes at extreme contact pressures as in rolling bearings and gears.
Ibland vid höga temperaturer som vid formningsprocesser, ibland under höga glidhastigheter som i glidlager och ibland under extrema kontakttryck som i kullager och kuggväxlar.