"bears this out" translation into Swedish

EN

"bears this out" in Swedish

See the example sentences for the use of "bears this out" in context.

Context sentences for "bears this out" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn my opinion, Mr President, this joint debate fully bears this out.
Denna gemensamma debatt är, herr talman, enligt min åsikt ett levande och starkt bevis på detta.
EnglishHis work has been outstanding and this report, which I fully support, bears this out.
Hans arbete har varit notabelt och detta betänkande, vilket jag tillstyrker i sin helhet, visar det tydligt.
EnglishThe dangerous and recent decision to increase interest rates, taken by the central banks, bears this out, alas!
Centralbankernas farliga beslut nyligen att höja räntan vittnar tyvärr om det!
EnglishI have long believed that Sisyphus is the patron saint of Europe, and this whole experience bears this out.
Jag har länge betraktat Sisyfos som Europas skyddshelgon och hela denna erfarenhet bekräftar detta.
EnglishI believe – and our current debate on the Lisbon strategy bears this out – that the Lisbon strategy has several pillars.
Det råder ingen tvekan om att alla pelare i princip är lika viktiga komponenter i strategin.
EnglishThe sharp rise in the number of complaints and, indeed, the number of admissible complaints further bears this out.
Den markanta ökningen av antalet klagomål och inte minst antalet tillåtliga klagomål stöder detta.
EnglishI believe – and our current debate on the Lisbon strategy bears this out – that the Lisbon strategy has several pillars.
Jag anser – och den pågående debatten om Lissabonstrategin ger mig rätt i detta – att Lissabonstrategin har flera pelare.
EnglishExceptions are not, as the Commission proposal suggests, a premium for ‘doing nothing’, and Amendment 66 bears this out.
Undantagen ska inte vara en belöning för att ingenting göra, vilket man kan tolka kommissionens förslag som, och ändringsförslag 66 bekräftar detta.
EnglishExceptions are not, as the Commission proposal suggests, a premium for ‘ doing nothing’, and Amendment 66 bears this out.
Undantagen ska inte vara en belöning för att ingenting göra, vilket man kan tolka kommissionens förslag som, och ändringsförslag 66 bekräftar detta.
EnglishI believe - and the Morillon report, which has after all been adopted by a large majority, bears this out - that here in this House, we do have the will to play a proper role in world affairs.
Jag anser - och Morillons betänkande, som ju kommer att antas med stor majoritet, visar att vi i kammaren är villiga att spela en förnuftig världspolitisk roll.

Other dictionary words

English
  • bears this out

In the German-English dictionary you will find more translations.