"beast" translation into Swedish

EN

"beast" in Swedish

EN beast
volume_up
{noun}

beast (also: fiend, horror, monster)
If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy.
Om vi inte undviker extrema reaktioner livnär vi kanske det odjur vi försöker krossa.
Jag kan bidra med ett vackert odjur.
Somewhere out there's the beast, and he hungry tonight.
Odjuret finns där ute och han är hungrig ikväll.
beast (also: animal, brute, creature, beastie)
Finally, the whole herd must be slaughtered if one beast is found to be infected.
Slutligen slakta ett helt djurbestånd om ett enda djur är infekterat.
And man and beast must reach the end with the strength to fight.
Och männen och djuren nå slutet och spara krafter till striden.
One trend among car enthusiasts is for souped-up, powerful cars that are portrayed as “beasts, wild animals, extremely potent”, to quote Balkmar.
En trend bland bilentusiaster är trimmade och kraftfulla bilar, bilar som framställs som ”bestar, vilda djur, extremt potenta”, för att citera Dag Balkmar.
beast (also: brute)
volume_up
best {comm. gen.}
Your witchcraft would have had me crawling on all fours like a beast!
Din trollkraft skulle haft mig krypande på alla fyra som en best!
The first way is intended for human beings and the second way for wild beasts.
Den första vägen är avsedd för människor och den andra för vilda bestar.
One trend among car enthusiasts is for souped-up, powerful cars that are portrayed as “beasts, wild animals, extremely potent”, to quote Balkmar.
En trend bland bilentusiaster är trimmade och kraftfulla bilar, bilar som framställs som ”bestar, vilda djur, extremt potenta”, för att citera Dag Balkmar.
beast (also: bloke, blighter, cad)
volume_up
rackare {comm. gen.} [coll.]
beast (also: brute, wretch, wanker)
beast
volume_up
svin {n} [pej.]
beast
volume_up
usling {comm. gen.} [iron.]
beast

Synonyms (English) for "beast":

beast

Context sentences for "beast" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThirdly, the social dimension of the Lisbon programme is a very skinny beast.
För det tredje är den sociala dimensionen i Lissabonprogrammet väldigt tunn.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, in the Book of Revelation the number of the beast is 666.
Herr talman, mina damer och herrar! I Uppenbarelseboken är vilddjurets tecken 666.
EnglishAnd this is our beast of burden -- this is a Computer Tomography machine, a CT machine.
Detta är vårt lastdjur. ~~~ Det är en datortomograf -- en CT-maskin.
EnglishAnd man and beast must reach the end with the strength to fight.
Och männen och djuren nå slutet och spara krafter till striden.
EnglishIf we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy.
Då måste vi reagera samlat, obevekligt och bestämt men alltid proportionerligt och grundat på rättssamhället.
EnglishThen I say, 'Do you not understand the nature of the beast?
Då brukar jag svara: ”Förstår ni inte vad som är pudelns kärna?
EnglishThere is nothing wrong with that, it is the nature of the beast.
Det är inte så illa, det ligger i sakens natur.
EnglishSomewhere out there's the beast, and he hungry tonight.
Odjuret finns där ute och han är hungrig ikväll.
EnglishThat is, unfortunately, the unavoidable nature of the beast.
Det är tyvärr sakens ofrånkomliga natur.
EnglishYou take out one of these, you bring down the beast!
Ta bort ett av dom, så har du besegrat den.
EnglishInvestment has to be a different beast.
EnglishNo one can ride that beast your majesty.
EnglishIt truly is beauty and the beast.
det är verkligen skönheten och odjuret.
EnglishThat's the nature of the beast.
EnglishThat is the nature of the beast.
EnglishNow, according to the Galactic Penal Code, the punishment for a presidential kidnapping is to be fed to the Ravenous Bugblatter Beast of Traal.
Enligt den galaktiska rättslagen är straffet för kidnappning av presidenten... att matas till den Dräglande Dårfinken från Draal
EnglishThe word on everyone's lips was 'national': national flexibility, national rules, national rules, national exemptions; the beast of perverse incentive was rampant.
Ordet på allas läppar var ”nationell”; nationell flexibilitet, nationella regler, nationella undantag. Kontraproduktiva incitament frodades.
EnglishOn the contrary, it is well known that, when approached by a lion, an ostrich will sacrifice itself to protect its young, by moving away from the nest and allowing the beast to eat it.
Det förefaller mig vara en nyttig strategi, och det är därför vi i CDA-delegationen entusiastiskt stöder det tillvägagångssättet.
EnglishThe reality is that, compared with the Marshall Plan after the Second World War, there is no big beast on the world stage today that can rescue the rest of the world economy.
Sanningen är att jämfört med Marshallplanen efter andra världskriget finns det ingen kraftfull makt på världsarenan i dag som kan rädda resten av världsekonomin.
EnglishSome in Parliament have already referred to it as the " beast ", but it is going to be one of the most important items of legislation before us during the term of this Parliament.
Några i parlamentet har redan kallat det för " monstret " men det skall bli en av de viktigaste lagstiftningsakter som vi får se under detta parlaments mandat.