"beat around" translation into Swedish

EN

"beat around" in Swedish

See the example sentences for the use of "beat around" in context.

Similar translations for "beat around" in Swedish

beat noun
beat adjective
Swedish
beat verb
Swedish
to beat verb
around adverb
around preposition

Context sentences for "beat around" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet us not beat around the bush or waste time with a text that has lost all credibility.
Låt oss inte leka med orden eller förlora tid på en text som inte längre är trovärdig.
EnglishTherefore, the Commission really must not beat around the bush as it has been doing.
Därför är det nödvändigt att kommissionen inte drar benen efter sig som den gjort i detta fall.
EnglishWhy are you still dragging around that beat-up trunk?
Varför släpar du fortfarande på den där gamla trunken?
EnglishThe Brazilian Government is refusing help - let us not beat around the bush - and in doing so appears to be supporting the large landowners.
Brasiliens regering vägrar att hjälpa till och verkar därmed, om vi skall vara ärliga, stå bakom de stora markägarna.
Englishto beat around the bush
EnglishWithin the FATF, the OECD and United Nations committees, we have for years been discussing the problem of regulating off shore centres and, not to beat around the bush, of abolishing tax havens.
Vi har i FATF-, OECD- och FN-kommittéerna diskuterat problemet med att reglera off shore-centren i flera år och, låt oss inte gå som katten kring het gröt, med att avskaffa skatteparadis.
EnglishWithin the FATF, the OECD and United Nations committees, we have for years been discussing the problem of regulating off shore centres and, not to beat around the bush, of abolishing tax havens.
I det första fallet sker detta av sparare / investerare, kanske med bankernas samtycke; detta är en fråga vi dessutom redan har nämnt i flera ärenden som rör problemet med spekulationsbubblor.

Other dictionary words

English
  • beat around

More translations in the English-Hungarian dictionary.