"beat him" translation into Swedish

EN

"beat him" in Swedish

See the example sentences for the use of "beat him" in context.

Similar translations for "beat him" in Swedish

beat noun
beat adjective
Swedish
beat verb
Swedish
to beat verb
him pronoun
Swedish

Context sentences for "beat him" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe gorillas beat him to death before the zoo keepers could gas them all.
Gorillorna slog ihjäl honom innan skötarna kunde gasa dom.
EnglishThey beat him up and interrogated him and kicked him to the ground.
De klådde upp honom, förhörde honom och sparkade ned honom.
EnglishHowever he didn’t get there first, one of his friends at the ELiTH Racing Club beat him to it and the file was locked.
Men han var inte först, någon av kompisarna i föreningen ELiTH racing hade hunnit före, filen var låst.
EnglishThere's only one way to beat him
Det finns bara ett sätt att slå honom.
EnglishBeat him with this here club.
EnglishUh, you can't beat him, sir.
EnglishYou can't beat him, sir.
EnglishWe can beat him there.
EnglishI beat him, you know.
EnglishYou almost beat him.
EnglishYou beat him.
EnglishYou have another horse, where maybe the horseshoer beat him up and he'll be terrible for anything on the ground, with the veterinarian, but a person can ride him.
Man kan ta en annan häst, som blev slagen när de skodde honom och han blir vettskrämd för allt på marken hos veterinären, men det går att rida på honom.
Other dictionary words
English
  • beat him

More translations in the English-Dutch dictionary.