"beat them" translation into Swedish

EN

"beat them" in Swedish

See the example sentences for the use of "beat them" in context.

Similar translations for "beat them" in Swedish

beat noun
beat adjective
Swedish
beat verb
Swedish
to beat verb
them pronoun

Context sentences for "beat them" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe shall not beat them by focusing on security issues belonging to the Cold War era.
Vi kan inte besegra dem genom att fokusera på säkerhetsfrågor som får saken att likna det kalla kriget.
EnglishWith my help, I think you can beat them.
EnglishTell me, can we beat them?
EnglishThe people who devise crimes have now become so sophisticated that we really need criminal science to beat them.
För tillfället är brottslighetens uppfinningsrikedom så sofistikerad att det faktiskt är nödvändigt att känna till brottsvetenskapen för att behärska den.
EnglishWe hope that sense will prevail and that the foreign invaders will withdraw from Iraq before the resistance of the Iraqi people forces them to beat a retreat.
Vi hoppas att förnuftet skall råda och att de utländska invasionstrupperna skall dras tillbaka från Irak innan det irakiska folkets motstånd tvingar dem att slå till reträtt.
EnglishWhen the demonstration was over, the group was attacked by about a dozen thugs who beat them up and snatched banners with the logo of the Socialist Group in the European Parliament.
När demonstrationen var över attackerades gruppen av ett dussintal ligister som slog dem och ryckte till sig fanor med logotypen för Europaparlamentets socialdemokratiska grupp.

Other dictionary words

English
  • beat them

Translations into more languages in the bab.la English-French dictionary.