EN beaten
volume_up
{adjective}

1. general

beaten (also: stricken, struck)
volume_up
slagen {adj.}
He has received death threats and been assaulted, imprisoned, beaten and tortured.
Han har fått dödshot, misshandlats, fängslats, blivit slagen och torterad.
The accused was beaten and a confession extracted by brutal treatment.
Den anklagade blev slagen och en bekännelse tvingades fram genom brutal behandling.
In the United States, a women is beaten by her husband every fifteenth second.
I USA blir en kvinna slagen av sin man var femtonde sekund.
beaten
volume_up
utmattad {adj.} [coll.]
beaten (also: subdued)
It is true that it was a very sad result for the hero of 2004, Victor Yushchenko, to be beaten in the first ballot.
Det är sant att det var ett mycket trist resultat för hjälten från 2004, Viktor Jusjenko, att bli besegrad i första valomgången.
beaten
volume_up
vispad {adj.}
beaten
volume_up
piskad {adj.}
beaten
volume_up
hamrad {adj.}
beaten
beaten

2. "worn down"

volume_up
sliten {adj.}

Context sentences for "beaten" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInnocent people are being shot, stabbed and beaten to death with increasing frequency.
Oskyldiga människor skjuts, knivhuggs eller misshandlas till döds allt oftare.
EnglishSix new Member States had already beaten our 2010 benchmark, which is 10%.
Sex nya medlemsstater hade redan klarat vårt riktmärke för 2010, som är 10 procent.
EnglishJournalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
Även journalister misshandlades, däribland reportern Ben Stocking från Associated Press.
EnglishThe young man who was so savagely beaten...... is my client, Paul Guber.
Den unge mannen som blev brutalt misshandlad...... är min klient, Paul Guber.
EnglishWe have also beaten the English, the French, the Italians and the Scottish.
Vi har även slagit engelsmännen, fransmännen, italienarna och skottarna.
EnglishWe ought to pay a great deal more attention to people who have beaten cancer.
Vi borde göra mycket mer för de människor som har besegrat sin cancer.
EnglishSurely the governments bear more responsibility than the scapegoat that is being beaten here.
Regeringarna bär helt visst ett större ansvar än den syndabock som nu klås upp.
EnglishThe monks who sought refuge in the nearby Phuoc Hue temple were beaten up.
De munkar som sökte skydd i närbelägna Phuoc Hue-templet misshandlades.
EnglishReportedly, the refugees are kept in containers in the desert and are often beaten.
Enligt rapporter hålls flyktingarna inhysta i kontainrar i öknen och blir ofta misshandlade.
EnglishThe general view was that women who were beaten and raped were themselves to blame.
Den allmänna åsikten var att kvinnor som blev slagna och våldtagna hade sig själva att skylla.
EnglishIf I may now turn to the battered wives, let me add that men get beaten up too.
Om jag nu får övergå till de misshandlade fruarna så vill jag tillägga att män också misshandlas.
EnglishSo it is a source of great joy tonight that we have beaten Spain.
Därför är det en stor källa till glädje i kväll när vi har besegrat Spanien.
EnglishCivilian victims of this conflict have been murdered, beaten and raped.
Civila offer för denna konflikt har mördats, slagits och våldtagits.
EnglishOpponents are put behind bars, beaten up or excluded from elections.
Motståndare sätts bakom galler, misshandlas eller utestängs från val.
EnglishWhat is more serious is the fact that innocent people are being beaten for no apparent reason.
Det värsta är att oskyldiga människor blir överfallna utan att det finns någon anledning.
EnglishUnfortunately, we now probably have to say that this record has been beaten again.
Tyvärr måste vi nog säga att detta rekord har slagits igen.
EnglishThe hostage takers have shown no scruples and have already beaten or shot some people.
Gisslantagarna har visat sig total skrupelfria och har redan slagit eller skjutit några i gisslan.
EnglishAnd his mother's in the audience, and she's watching him getting beaten up.
Hans mor sitter i publiken och hon ser på när han får stryk.
EnglishThey are often beaten up or locked in a room for several days without food for being disobedient.
Det är vanligt att de blir slagna eller inlåsta i ett rum i flera dagar om de är olydiga.
EnglishPeaceful demonstrators were beaten to the ground and then hauled before the courts.
Fredliga demonstranter slogs ned och drogs inför domstol.