"beaten-up" translation into Swedish

EN

"beaten-up" in Swedish

EN beaten-up
volume_up
{adjective}

beaten-up (also: broken)

Synonyms (English) for "beaten-up":

beaten-up

Similar translations for "beaten-up" in Swedish

beaten adjective
to beat verb
to be up to verb
up adjective
Swedish
up adverb
up preposition
Swedish
to up verb

Context sentences for "beaten-up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe monks who sought refuge in the nearby Phuoc Hue temple were beaten up.
De munkar som sökte skydd i närbelägna Phuoc Hue-templet misshandlades.
EnglishIf I may now turn to the battered wives, let me add that men get beaten up too.
Om jag nu får övergå till de misshandlade fruarna så vill jag tillägga att män också misshandlas.
EnglishOpponents are put behind bars, beaten up or excluded from elections.
Motståndare sätts bakom galler, misshandlas eller utestängs från val.
EnglishAnd his mother's in the audience, and she's watching him getting beaten up.
Hans mor sitter i publiken och hon ser på när han får stryk.
EnglishThey are often beaten up or locked in a room for several days without food for being disobedient.
Det är vanligt att de blir slagna eller inlåsta i ett rum i flera dagar om de är olydiga.
EnglishSince May rabbis and jeshiwa students have been beaten up and fire bombs thrown into synagogues.
Sedan i maj slås rabbiner och jeshiwa -studenter ner och brandbomber slängs in i synagogor.
EnglishPeople who are seriously ill are turned back and medical staff beaten up.
Allvarligt sjuka skickas tillbaka, sjukvårdspersonal hotas.
EnglishAnd this women also ended up under the car, so she's quite badly beaten up by this injury.
Den här kvinnan hamnade dessutom under bilen, så hon är i ganska dåligt skick på grund av olyckan.
EnglishI was the guy beaten up bloody every week in the boys' room, until one teacher saved my life.
Jag var killen som slogs blodig varje vecka på pojkarnas toalett, fram tills en lärare räddade mitt liv.
EnglishDozens of civilians were arrested in that incident and many journalists were beaten up by the police.
Ett dussintal civila greps vid detta tillfälle, och många journalister misshandlades av polisen.
EnglishThe journalists were prevented from doing their job and were beaten up, thrown to the ground and arrested.
Journalisterna hindrades från att göra sitt arbete, man slog, knuffade omkull och stoppade dem.
EnglishI once drove a woman who had been beaten up by her husband to hospital and to the police station.
Jag körde en gång en kvinna som hade blivit slagen av sin man till sjukhus och sedan till polisstationen.
EnglishMeanwhile the people on the street who wanted to celebrate peacefully were brutally attacked and beaten up.
Människor på gatorna som ville fira på ett fredligt sätt blev brutalt attackerade och misshandlade.
EnglishThey are raped, beaten up and sometimes killed with impunity.
De är våldtagna, slagna och ibland dödade ostraffat.
EnglishOpposition leaders and journalists have been beaten up.
Oppositionsledare och journalister har misshandlats.
EnglishHis office has been seized and taken over by a state organization and his colleagues have been beaten up.
Hans kontor har tagits i beslag och övertagits av en statlig organisation och hans medarbetare har misshandlats.
EnglishWell, hey, at least I wasn't beaten up by a girl.
Jag, men jag fick i alla fall inte stryk av en tjej.
EnglishThose who offered resistance were brutally beaten up.
De som bjöd motstånd blev brutalt misshandlade.
EnglishYet homosexuals are attacked and beaten up in even the most tolerant countries, such as the Netherlands and France.
Dessutom utsätts homosexuella för angrepp och misshandel även i liberala länder som Nederländerna och Frankrike.
EnglishI got a man really beaten me up, ok