EN beating
volume_up
{noun}

beating
volume_up
omgång {comm. gen.} (stryk)
Even though the beating happened in the dream, I am still aching.
Även om jag fick stryk i drömmen, så gör det fortfarande ont.
beating (also: striking)
The arctic ice cap is, in a sense, the beating heart of the global climate system.
Istäcket är, på sätt och vis, det globala klimatsystemets slående hjärta.
He can actually grow beating tissue in a dish.
Han kan faktiskt växa slående vävnad i en skål.
Two days after conception it has a beating heart with circulating blood, brain and seeing eyes.
Två dagar efter befruktningen har den ett slående hjärta med cirkulerande blod, hjärna och seende ögon.
beating (also: defeat, hiding, reversal, reverse)
beating (also: lashing)
beating
volume_up
smörj {n} [coll.] (stryk)

Context sentences for "beating" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe thus need an openness that ensures that Europe can be a world-beating economy.
Därför ska vi ha en öppenhet som gör att Europa kan vara en världsledande ekonomi.
EnglishEuropean retailers and investors are in addition beating down prices in China.
Europeiska detaljhandlare och investerare sänker dessutom priserna i Kina.
EnglishBeating terrorism requires, firstly, a belief in the supremacy of democracy.
För att bekämpa terrorism krävs först och främst en tro på demokratins överlägsenhet.
EnglishThere is no point beating about the bush on this. This situation is unfair.
Det är ingen idé att använda två olika språk för detta: det är en orättvis situation.
EnglishPerhaps that is why the Commission is beating about the bush in this way.
Det kanske är det som är orsaken till att man inte vill säga riktigt vad det handlar om.
EnglishIt is a strategic error not to enter the fray with drums beating and flags flying.
Det är ett strategiskt fel, när man inte drar ut i fält med klingande spel och vajande fanor.
EnglishThere must, however, be no beating about the bush where China is concerned.
Kinapolitiken blir därför en test på EU: s trovärdighet i frågor om mänskliga rättigheter.
EnglishBeating terrorism requires that we keep the memory of its victims alive in our hearts.
För att bekämpa terrorism krävs att vi håller minnet av dess offer levande i våra hjärtan.
EnglishMr President, the wings of history are beating through Parliament today.
Herr ordförande! Vi hör suset av historiens vingar i parlamentet i dag.
EnglishThe political process would probably take some beating in terms of complexity.
Den politiska processen tar förmodligen skada av detta virrvarr.
EnglishWe need a unanimous political vote and no more beating about the bush.
Vi behöver ett enhälligt politiskt utlåtande och inte längre några verbala undanflykter.
EnglishI hope, ladies and gentlemen, that we will not be beating our heads against the wall yet again.
Jag hoppas, bästa kolleger, att vi inte en gång till kör huvudet i väggen.
EnglishRape is accompanied by barbaric torture such as beating with clubs and mutilation with knives.
Våldtäkterna åtföljs av barbarisk tortyr såsom slag med klubbor och stympning med knivar.
EnglishIt contains many valid points with regard to beating climate change too.
Det innehåller många tungt vägande punkter också när det gäller att bekämpa klimatförändringen.
EnglishA ship's captain told how he saw the beating, heard the screaming.
En kapten på ett av fartygen berättade att han såg människor bli slagna och hörde skriken.
EnglishWe are tired of the Commission's delaying tactics and of its beating about the bush.
Vi har fått nog av Europeiska kommissionens krånglande.
EnglishHe's a nice, bright kid, but he's beating his brains out.
Han är en trevlig smart kille, men han har fått hjärnan mosad.
EnglishBeating terrorism requires that we combat impunity and deprive terrorist action of any legitimacy.
För att bekämpa terrorism krävs att vi bekämpar straffrihet och berövar terroraktioner all legitimitet.
EnglishOn 6 November 2010 in Moscow, unknown assailants inflicted a savage beating on the journalist Oleg Kashin.
Den 6 november 2010 misshandlades journalisten Oleg Kashin brutalt av okända gärningsmän i Moskva.
EnglishPart of this is we took a beating in the press for all our growth.
Vi tog en massa skit i pressen förvår utbyggnad.