"beating heart" translation into Swedish

EN

"beating heart" in Swedish

See the example sentences for the use of "beating heart" in context.

Context sentences for "beating heart" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe arctic ice cap is, in a sense, the beating heart of the global climate system.
Istäcket är, på sätt och vis, det globala klimatsystemets slående hjärta.
EnglishHere go the stem cells, right into the beating heart of the patient.
Här går stamcellerna in, rakt in i patientens bultande hjärta.
EnglishTwo days after conception it has a beating heart with circulating blood, brain and seeing eyes.
Två dagar efter befruktningen har den ett slående hjärta med cirkulerande blod, hjärna och seende ögon.
EnglishOn the left, we see a tiny piece of beating heart tissue that I engineered from rat cells in the lab.
Till vänster, kan vi se en liten bit av hjärtvävnad som slår som jag konstruerade från råttceller i labbet.
EnglishThis is the beating heart of our democracies, a heart which, because of the constitution strippers, will stop beating.
Sådan är hjärtrytmen i våra demokratier. Demokratiernas hjärta stoppas genom grundlagstömningarna.
EnglishIf his heart stops beating, he will be a zombie.
Om hans hjärta slutar att slå, så blir han en Zombie.
EnglishThe European fundamental rights are the beating heart, the very soul, of our community, and Europe will not exist unless it has a soul.
EU:s grundläggande rättigheter är kärnpunkten, vårt samhälles verkliga själ. EU kan inte existera utan en själ.
EnglishAnd it is a fact that you can trigger spinal reflexes in dead people -- a certain kind of dead person, a beating-heart cadaver.
Och det är ett faktum att du kan trigga ryggradsreflexer i döda kroppar. ~~~ Ett särskilt sorts lik, ett där hjärtat slår.
EnglishNow your heart is beating faster.
EnglishMy heart is beating really fast.
EnglishMy heart's beating fast.
EnglishWill we also do that with a three-month old child whose heart is beating, or with a nine-month-old child whose death is inevitable?
Kommer vi också att göra det med ett tre månader gammalt barn, vars hjärta slår, eller med ett nio månader gammalt barn, vars död är oundviklig?
EnglishWill we also do that with a three-month old child whose heart is beating, or with a nine-month-old child whose death is inevitable?
Ni förstår, anledningen till att jag finner dessa argument så skrämmande är att jag hörde dem för några år sedan, när en före detta naziläkare stod inför rätta i Wien.

Other dictionary words

English
  • beating heart

Have a look at the English-Swahili dictionary by bab.la.