"beating it" translation into Swedish

EN

"beating it" in Swedish

EN beating it
volume_up
{gerund}

beating it (also: to beat it)

Similar translations for "beating it" in Swedish

beating noun
to beat verb
beat noun
beat adjective
Swedish
beat verb
Swedish
it pronoun
Swedish
IT noun

Context sentences for "beating it" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe thus need an openness that ensures that Europe can be a world-beating economy.
Därför ska vi ha en öppenhet som gör att Europa kan vara en världsledande ekonomi.
EnglishEuropean retailers and investors are in addition beating down prices in China.
Europeiska detaljhandlare och investerare sänker dessutom priserna i Kina.
EnglishWent in, and I started noticing that these kids were actually beating something.
Jag gick in, och lade märke till att dessa ungar faktiskt slog på något.
EnglishThe arctic ice cap is, in a sense, the beating heart of the global climate system.
Istäcket är, på sätt och vis, det globala klimatsystemets slående hjärta.
EnglishBeating terrorism requires, firstly, a belief in the supremacy of democracy.
För att bekämpa terrorism krävs först och främst en tro på demokratins överlägsenhet.
EnglishThere is no point beating about the bush on this. This situation is unfair.
Det är ingen idé att använda två olika språk för detta: det är en orättvis situation.
EnglishPerhaps that is why the Commission is beating about the bush in this way.
Det kanske är det som är orsaken till att man inte vill säga riktigt vad det handlar om.
EnglishIt is a strategic error not to enter the fray with drums beating and flags flying.
Det är ett strategiskt fel, när man inte drar ut i fält med klingande spel och vajande fanor.
EnglishThere must, however, be no beating about the bush where China is concerned.
Kinapolitiken blir därför en test på EU: s trovärdighet i frågor om mänskliga rättigheter.
EnglishBeating terrorism requires that we keep the memory of its victims alive in our hearts.
För att bekämpa terrorism krävs att vi håller minnet av dess offer levande i våra hjärtan.
EnglishLast year we witnessed uniformed policemen beating up civilians in Slovakia.
Förra året kunde vi se uniformerade poliser slå civila i Slovakien.
EnglishMr President, the wings of history are beating through Parliament today.
Herr ordförande! Vi hör suset av historiens vingar i parlamentet i dag.
EnglishBeating up people and whipping people on behalf of the government must stop.
Att prygla och piska människor på statens vägnar måste få ett slut.
EnglishThe political process would probably take some beating in terms of complexity.
Den politiska processen tar förmodligen skada av detta virrvarr.
EnglishWe need a unanimous political vote and no more beating about the bush.
Vi behöver ett enhälligt politiskt utlåtande och inte längre några verbala undanflykter.
EnglishI am more inclined to agree with Mrs Breyer - if any breast-beating is called for, you do it!
Då är jag snarare överens med Breyer: slå dig själv för bröstet en gång!
EnglishI hope, ladies and gentlemen, that we will not be beating our heads against the wall yet again.
Jag hoppas, bästa kolleger, att vi inte en gång till kör huvudet i väggen.
EnglishRape is accompanied by barbaric torture such as beating with clubs and mutilation with knives.
Våldtäkterna åtföljs av barbarisk tortyr såsom slag med klubbor och stympning med knivar.
EnglishHer hair... a black raven's wing Beating against the filthy Iinoleum
Håret... en svart korpvinge som vinden slog mot det otvättade golvet.
EnglishIt contains many valid points with regard to beating climate change too.
Det innehåller många tungt vägande punkter också när det gäller att bekämpa klimatförändringen.