EN

beats {plural}

volume_up
beats

Context sentences for "beats" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf Will beats you in Save the Citizen, lay off sidekicks for the year.
Om Will vinner i " Rädda medborgaren ", så rörs inte medhjälparna på hela året.
EnglishSure beats the living hell out of blowing up airports and churches without shite to show for it.
Det är ju bättre än att spränga flygplatser och kyrkor som inte är värt något.
EnglishMy heart rate was 61 beats per minute -- my blood pressure, 127 over 74.
Min puls var 61 slag per minut -- mitt blodtryck, 127 över 74.
EnglishWe are certainly used to some arrogance on the part of the Commission, but this beats everything.
Vi är i och för sig vana vid en viss arrogans från kommissionens sida, men detta slår alla rekord.
EnglishThis guy beats them with four of a kind, or deuce -- deuce.
Den här spelaren slår dom med två med fyrtal i tvåor. ~~~ Tvåor.
EnglishRepression beats down on a people who no longer accept it.
Förtrycket slår ned på ett folk som inte längre accepterar det.
EnglishI know where I am going to make this observation: where the heart of European democracy beats.
Jag är medveten om var jag gör denna iakttagelse: på den plats där den europeiska demokratins hjärta slår.
EnglishThe area has slopes with a vertical drop that beats most.
I området finns nedfarter med en fallhöjd som slår det mesta.
EnglishThe heart of Europe now beats in Minsk, and the fate of democracy on the European continent is being decided there.
Europas hjärta slår nu i Minsk, och demokratins öde på den europeiska kontinenten avgörs där.
EnglishThe Commission's proposal for a solution to the financial crisis really beats about the bush.
för IND/DEM-gruppen. - (DA) Kommissionens förslag till lösning på finanskrisen går verkligen som katten kring het gröt.
EnglishWell, the heart beats, rhythmically, tirelessly, faithfully.
Tja, det slår, rytmiskt, outtröttligt, hängivet.
EnglishTwo sugar pills a day beats one sugar pill a day.
Två sockerpiller slår ett sockerpiller per dag.
EnglishIt sure beats the hell out of number two.
Det är bättre än att vara nummer två.
EnglishThat beats the wedding feast at Cana.
EnglishIt is the trump card that beats any freedoms.
EnglishIt beats your old residence.
EnglishThe heart of Europe now beats in Minsk, and the fate of democracy on the European continent is being decided there.
Jag konstaterar, herr talman, att ni föreslog att vi faktiskt skulle begränsa antalet behandlade frågor och länder, vilket jag anser vara mycket klokt.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, my dear friends, I come from a land where the sun beats down and where the horizon is as wide as can be.
Fru talman, mina damer och herrar, kära vänner! Där solen är brännande het och horisonten är som allra bredast, där bor jag.
EnglishThe only place which has more of these flags of convenience is Taiwan, with 117, which just beats Spain into first place.
Det enda stället där det finns fler bekvämlighetsflagg är Taiwan med sina 117 stycken, vilket precis räcker för att erövra förstaplatsen före Spanien.
EnglishHe beats me at everything.