"beautiful place" translation into Swedish

EN

"beautiful place" in Swedish

See the example sentences for the use of "beautiful place" in context.

Context sentences for "beautiful place" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd I saw this beautiful place. ~~~ I knew I wanted to come back.
Jag såg denna vackra plats, och visste att jag ville återvända.
EnglishYou can do it in a beautiful place as well, like in a lake.
Man kan göra det här på en vacker plats också, som vid en sjö.
EnglishSettle back in that beautiful place you have in Baltimore.
Slå sig ner på det underbara stället i Baltimore.
EnglishWe just wanted to share this beautiful place.
EnglishIf, after discussions, it is agreed that our plenary sittings are held in Strasbourg, then that is where they are held, and I love this city; it is a beautiful place.
Om man efter diskussioner kommer fram till att våra plenarsammanträden skall hållas här i Strasbourg så blir det där de kommer att hållas, och jag älskar den här staden; den är vacker.

Other dictionary words

English
  • beautiful place

Translations into more languages in the bab.la Portuguese-English dictionary.