EN beetle
volume_up
{noun}

1. general

beetle
volume_up
skalbagge {comm. gen.} (insekt av ordningen Coleoptera)
Turning rocks over revealed this crab spider grappling with a beetle.
Vi vände på några stenar och så hittade vi den här krabbspindeln kämpandes med en skalbagge.
Schopenhauer said 'Any stupid boy can crush a beetle, but all the professors in the world cannot create a new beetle.'
Schopenhauer har sagt: ”Vilken dum pojke som helst kan krossa en skalbagge, men alla världens professorer kan inte skapa en ny skalbagge.”
“In one completed study, we studied beetles that depend on large hollow oaks.
– I ett avslutat projekt studerade vi skalbaggar som är beroende av stora ihåliga ekar.
beetle
volume_up
kackerlacka {comm. gen.} [coll.] (insekt av ordningen Coleoptera)
beetle
volume_up
stor träklubba {comm. gen.}

2. "VW"

beetle
volume_up
bubbla {comm. gen.} (VW)

Synonyms (English) for "beetle":

beetle

Context sentences for "beetle" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is now the problem of the small hive beetle, which is causing havoc for bee-keepers.
Nu har vi problemet med den lilla kupskalbaggen som orsakar ödeläggelse för biodlare.
EnglishBecause if you look closely at the beetle's shell, there are lots of little bumps on that shell.
För om du ser noga på skalbaggen så kommer du att det se små ojämnheter på dess skal.
EnglishThis beetle can detect a forest fire at 80 kilometers away.
Den här skalbaggen kan upptäcka en skogsbrand från ett avstånd på 80 kilometer.
EnglishBecause the Volkswagen Beetle was used by the Nazis.
För att Folkan användes av nazisterna.
EnglishThis is the Namibian fog-basking beetle, and it's evolved a way of harvesting its own fresh water in a desert.
Om ni observerar några av de organismerna som har utvecklats för att överleva i öknar så finns det några fantastiska exempel på anpassning till områden med vattenbrist.
EnglishAnd then at the back of the greenhouse, it condenses a lot of that humidity as freshwater in a process that is effectively identical to the beetle.
Och sedan, längst bak i växthuset, så kondenseras mycket av fukten till sötvatten i en process som är i stort sett identisk till den hos skalbaggen.