EN

to behold [beheld|beheld] {verb}

volume_up
The appalling onslaught against minorities in Egypt is terrifying to behold.
Det skrämmande våldsamma angreppet mot minoriteter i Egypten är förfärligt att skåda.
And he said unto me, '' Behold the new land with thine eyes. '' Thou shalt not cross over this river Jordan
Och Han sa till mig: '' Skåda det nya landet med dina ögon. '' Du skall inte korsa denna flod, Jordan
Skåda hans mäktiga hand!

Context sentences for "to behold" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe appalling onslaught against minorities in Egypt is terrifying to behold.
Det skrämmande våldsamma angreppet mot minoriteter i Egypten är förfärligt att skåda.
EnglishThen we tried extracts, and lo and behold, we can steer insects to different directions.
Efter det provade vi extrakt, och ser man på, vi kan styra insekter i olika riktningar.
EnglishThat was a sight to behold for someone used to a system where voting is easy.
Låt oss i EU ge vårt odelade stöd till de som förtrycket till trots har modet att kämpa för lag och rättigheter.
EnglishAnd lo and behold, people started uploading their videos.
Och hör och häpna, människor började ladda upp sina filmer.
EnglishIn this history, we behold the grievous consequences of the alienation of human persons from one another.
I denna historia bevittnar vi de smärtsamma konsekvenserna av människornas alienering från varandra.
EnglishAnd he said unto me, '' Behold the new land with thine eyes. '' Thou shalt not cross over this river Jordan
Och Han sa till mig: '' Skåda det nya landet med dina ögon. '' Du skall inte korsa denna flod, Jordan. ''
EnglishAnd I guess you inject it into maybe an ostrich egg, or something like that, and then you wait, and, lo and behold, out pops a little baby dinosaur.
Och jag antar att du injicerar det kanske i ett strutsägg, eller något sådant.
EnglishThen do we behold the stranger amongst us not as an alien, but as a brother or sister in the human family, the family of God.
Då ser vi inte främlingar som främmande människor, utan som bröder eller systrar i människofamiljen, i Guds familj.
EnglishAnd lo and behold, the hiccups went away.
EnglishAnd lo and behold, look what happened.
EnglishLo and behold, it is the wretched French who vote ‘no’, and present us with the problem of the application of the four fifths.
Men hör och häpna, de hopplösa fransmännen röstar ”nej” och ställer till problem med tillämpandet av de fyra femtedelarna.
EnglishLo and behold, it is the wretched French who vote ‘ no’, and present us with the problem of the application of the four fifths.
Men hör och häpna, de hopplösa fransmännen röstar ” nej ” och ställer till problem med tillämpandet av de fyra femtedelarna.
EnglishThe resurgence of the Orthodox Church in Eastern Europe since the fall of the Iron Curtain has truly been a marvel for the world to behold.
Den ortodoxa kyrkans återuppvaknande i Östeuropa sedan järnridåns fall har verkligen varit ett under för världen att skåda.
EnglishBehold the dawn of freedom!
EnglishBehold the unmasked EU!
EnglishBehold his mighty hand!
EnglishI approached him and, Lo and behold!, he was entirely unaware that this was a new regulation because of the introduction of logistics.
Jag gick till honom, och se där, han hade överhuvud taget inte noterat att det här finns nya bestämmelser, nämligen införandet av logistik.
EnglishFrom the burning bush, O Lord, you charged me to bring the people to this holy mountain, to behold your glory and receive your law.
Från den brinnande busken, Herre, beordrade Du mig att föra folket till detta heliga berg för att uppleva Din härlighet och lära oss Dina lagar.
EnglishBehold, the hail comes.
EnglishBehold the Underminer!

Synonyms (English) for "beholder":

beholder