EN belt
volume_up
{noun}

1. general

belt (also: area, branch, circuit, country)
In view of the economic recession, Member States are having to tighten their belts, and the European Union cannot lag behind in this.
Med tanke på den nuvarande konjunktursvackan måste medlemsstaterna dra åt svångremmen, och Europeiska unionen kan inte sacka efter på detta område.
I come from part of a country where there were no child seats or child restraint systems at all ten years ago and retractable seat belts were a luxury.
Jag kommer från ett område i en delstat, där det för tio år sedan inte alls fanns barnstolar och fasthållningsanordningar för barn, och där rullbälten hörde till bilarnas lyxutrustning.
belt (also: bang, bat, battle, bilge)
Snacka om slag under bältet!
I think we agree that the Austrian-Hungarian border, as a green belt of a certain kind, should become a citadel of ecotourism.
Jag tror att vi är överens om att gränsen mellan Österrike och Ungern är ett grönt bälte av ett särskilt slag och att det bör bli en plats för ekoturism.
I feel that it is a great pity that Mrs Gräßle obviously feels it necessary to make personal attacks which really are below the belt.
Jag beklagar verkligen att Ingeborg Grässle tydligen anser att det är nödvändigt att ägna sig åt personangrepp som faktiskt är slag under bältet.
belt (also: clip)
volume_up
boxen {comm. gen.}
belt (also: zone)
volume_up
zon {comm. gen.}
belt (also: leash, strap)
volume_up
rem {comm. gen.}
belt (also: band)
If that's not a snake, then it's an amazing belt.
Om det inte är en orm, så är det ett stort skärp.
belt
volume_up
drivrem {comm. gen.}
Do we want public opinion in our countries to decide that our Parliament serves as a 'transmission belt' for economic lobby groups from various countries and sectors?
Vill vi ge allmänheten i våra länder uppfattningen att vårt parlament fungerar som en ”drivrem” för ekonomiska lobbygrupper från olika länder och branscher?

2. fashion & clothing

belt
Which authority actually authorised this loop belt, this additional belt for small children?
Vilken myndighet är det egentligen som har godkänt kompletteringsbältet, detta extra bälte för små barn?
I'm only asking you to take her belt, not substitute for me in some other way.
Jag ber dig bara ta hennes bälte, inte ta min plats på annat sätt.
And what kind of help leaves a woman's belt in your hand?
Vad för hjälp efterlämnar en kvinnas bälte i din hand?
belt
volume_up
livrem {comm. gen.}
We are being asked not just for a belt-and-braces policy but also to buy a new pair of trousers just in case.
Vi har inte bara blivit ombedda att ha både hängslen och livrem, vi måste köpa ett par nya byxor också, bara i fall något skulle hända.

3. geography

belt
Which authority actually authorised this loop belt, this additional belt for small children?
Vilken myndighet är det egentligen som har godkänt kompletteringsbältet, detta extra bälte för små barn?
I'm only asking you to take her belt, not substitute for me in some other way.
Jag ber dig bara ta hennes bälte, inte ta min plats på annat sätt.
And what kind of help leaves a woman's belt in your hand?
Vad för hjälp efterlämnar en kvinnas bälte i din hand?

Context sentences for "belt" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
Om EU inte kan klara sig på de pengar som man får måste man dra åt svångremmen.
English(DE) Mr President, as we all know, the European Union is having to tighten its belt.
(DE) Herr talman! Som vi alla vet måste Europeiska unionen dra åt svångremmen.
EnglishThis Parliament produces European legislation much like a conveyer belt.
Detta parlament producerar, så att säga, europeisk lagstiftning på löpande band.
EnglishThis is the fixed link between Denmark and Germany across the Fehmarn Belt.
Det handlar om den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland över Fehmarn Bält.
EnglishThe captain is anticipating turbulence... and has turned on the fasten seat belt sign.
Kaptenen väntar sig lite turbulens... och har satt på " sätt fast bältet " - knappen.
EnglishIn Germany, the Fehmarn Belt project has never generated much enthusiasm.
I Tyskland har Fehmarn Bält-projektet aldrig tagits emot med särskilt stor entusiasm.
EnglishThe government army carried out ethnic atrocities and massacres in the Middle Belt.
Etniska oegentligheter och massakrer av regeringstrupper i Middle Belt.
EnglishA link across the Fehmarn Belt is an exciting, rather than a frightening project.
En förbindelse över Fehmer bält är inte skrämmande, utan spännande.
EnglishWith these two victories under our belt, I can vote in favour of this report.
Med de två segrarna i bagaget kan jag rösta för det här betänkandet.
EnglishIf they're wearing a lap-and-shoulder belt, in this raw data, 19.4 percent die.
Om de använder trepunktsbälte, i vårt rådata, dör 19,4 procent.
EnglishThe price of petrol is some 11% higher in the Western Isles than in Scotland's central belt.
Priset på bensin är ungefär 11 procent högre på de västra öarna än i Skottlands inland.
EnglishHe has made his country, Africa's fertile granary, a conveyor belt of bad news.
Han har gjort sitt land, Afrikas frodiga spannmålsmagasin, till ett löpande band av dåliga nyheter.
EnglishWe now have a belt-and-braces system for the safety of our beef.
Vi har nu ett säkerhetssystem med dubbla säkerhetsåtgärder för vårt nötkött.
EnglishHas this belt-tightening policy been abolished on the basis of the Lisbon decisions?
Är denna svångremspolitik avskaffad i och med Lissabonbesluten?
EnglishThis will make safety belt systems compulsory in cars up to 3.5 tons.
Härmed blir bilbältessystem i bilar upp till 3,5 ton obligatoriska.
EnglishA link across the Fehmarn Belt is an exciting, rather than a frightening project.
Men man skall inte vara rädd för något som är av godo.
EnglishThis would result in a monopoly of serious media coverage in the central belt of Scotland.
Det skulle leda till ett monopol av den seriösa mediebevakningen i den centrala delen av Skottland.
EnglishIn Denmark, we had a case concerning the Great Belt bridge, where the loan was rather too large.
I Danmark var det en affär kring bron över Stora Bält, där man hade fått ett litet för stort lån.
EnglishAnd actually, the theory tells you that the lap-only seatbelt's got to be worse than the lap-and-shoulder belt.
Och teorin säger faktiskt, att tvåpunktsbältet måste vara sämre än trepunktsbältet.
EnglishInvesting in education is the solution to the perennial problems of the EU, even in a time of belt-tightening.
Satsningar på utbildning är lösningen på EU:s eviga problem, även i åtstramningstider.