"bending over" translation into Swedish

EN

"bending over" in Swedish

EN

bending over {gerund}

volume_up

Synonyms (English) for "bending":

bending

Context sentences for "bending over" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is happening as we here in Europe are bending over backwards to accommodate the endless sensibilities of Muslim believers.
Det här händer samtidigt som vi här i Europa gör vårt yttersta för att anpassa oss till muslimernas enorma känslighet.
EnglishIn this case, I think we are trying to do good, but with the Lisbon Treaty now adopted, we should be bending over backwards to respect that principle.
I detta fall försöker vi att göra det, men i och med att Lissabonfördraget nu har antagits bör vi böja oss för detta och ta hänsyn till denna princip.
EnglishI would like to know how many more Commissioners are bending over backwards to facilitate specific business interests against the interests of the Community as a whole.
Jag skulle vilja veta hur många fler kommissionsledamöter som gör allt för att underlätta för enskilda affärsintressen gentemot hela gemenskapens intressen.