"best deal" translation into Swedish

EN

"best deal" in Swedish

See the example sentences for the use of "best deal" in context.

Context sentences for "best deal" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe do not believe that a common strategy is the best way to deal with the issue.
Vi anser inte att en gemensam strategi är det bästa sättet att hantera frågan.
EnglishThe meeting will consider what is the best way to deal with these various topics.
På det mötet kommer vi att diskutera hur dessa frågor kan behandlas på bästa sätt.
EnglishA financial activities tax appears the best way to deal with the issue in the EU.
En skatt på finansiell verksamhet verkar vara det bästa sättet att hantera frågan i EU.
EnglishI think this is the best way to deal with the concerns which have been raised.
Jag anser att det är bästa sättet att hantera de problem som tagits upp.
EnglishThe governments of the Member States themselves know best how to deal with such matters.
Medlemsstaternas regeringar vet själva bäst hur de ska hantera dessa frågor.
EnglishIncidentally, the compromise was the best deal for the Italian pensioners as well.
Förresten utgjorde kompromissen också det bästa resultatet för de italienska pensionärerna.
EnglishHe, more than anyone else, should know how best to deal with that.
Han, mer än någon annan, borde veta hur man på bästa sätt hanterar en sådan fråga.
EnglishEstablishing the best way to deal with these issues will require practical experience.
Att fastställa det bästa sättet för att hantera dessa frågor kräver praktiska erfarenheter.
EnglishWe will try to get the best deal for those who have Equitable Life policies.
Vi kommer att försöka få den bästa uppgörelsen för dem som har försäkringar i Equitable Life.
EnglishWe believe this is the best way to deal with such matters.
Vi menar att detta är det bästa sättet att hantera den här typen av ärenden på.
EnglishIt raises the question of how the European Parliament can best deal with such a technical question.
Det väcker frågan om hur Europeiska unionen bäst kan ta itu med en sådan teknisk fråga.
EnglishThe EU should concern itself with those issues it is best qualified to deal with.
EU skall syssla med sådana frågor som man är bäst på.
EnglishEveryone wants and deserves the best deal going, whether they live in Lisbon or London.
Alla vill och förtjänar att göra en så bra affär som möjligt, oavsett om de bor i Lissabon eller London.
EnglishMany people have spoken about how best we can deal with this.
Det är många som har talat om hur vi bäst skall kunna hantera detta.
EnglishOne of them is how best to deal with embryonic stem cells.
Ett av dessa handlar om hur man på bästa sätt kan hantera frågan om embryonala stamceller.
EnglishWhat is now upon the table seems the best possible deal that the Turkish Cypriots can ever expect.
Det som nu diskuteras verkar vara det bästa möjliga utfall som turkcyprioterna kan förvänta sig.
EnglishThe Irish Government's strategy is, at best, a party political deal based on expediency.
Den irländska regeringens strategi är i bästa fall en partipolitisk uppgörelse som baserats på opportunism.
EnglishIt is for us to unite around the best deal possible.
För oss gäller det att förenas kring den bästa möjliga överenskommelsen.
EnglishOur job is to make the best deal that science allows.
Vår uppgift är att nå bästa möjliga resultat inom vetenskapens gränser.
EnglishIt has the right to self-determination and it has the right to look for the best deal possible for itself.
Landet har självbestämmanderätt och rätt att försöka hitta den lösning man anser vara bäst.

Other dictionary words

English
  • best deal

Moreover, bab.la provides the English-Hungarian dictionary for more translations.