"best endeavours" translation into Swedish

EN

"best endeavours" in Swedish

See the example sentences for the use of "best endeavours" in context.

Similar translations for "best endeavours" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
endeavour noun
to endeavour verb

Context sentences for "best endeavours" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, we will use our best endeavours to work as quickly as possible.
Vi kommer emellertid att anstränga oss på alla sätt för att arbeta så snabbt som möjligt.
EnglishWe will strive to do that, to our best endeavours and in good faith.
Vi kommer att sträva efter detta, efter bästa förmåga och på heder och ära.
EnglishI can assure you of our best endeavours in the critical days and hours that lie ahead.
Jag kan försäkra er om att vi kommer att anstränga oss till det yttersta under de kritiska dagar och timmar som ligger framför oss.
EnglishI was sent to this Parliament to use my best endeavours to arrest the march of EU regulations or mitigate their effect.
Jag skickades till detta parlament för att göra mitt bästa för att stoppa ytterligare EU-förordningar eller mildra deras effekt.
EnglishI therefore ask the Commission, while we await a new government in Haiti, to use its best endeavours in order to resume ongoing activities as soon as possible.
Jag ber därför kommissionen att göra allt den kan för att återuppta verksamheten så snart som möjligt, medan vi väntar på en ny regering i Haiti.
EnglishI would ask that we use our best endeavours to avoid repetitions of what is an unfortunate but in the case of this afternoon unavoidable problem.
Jag vill be att vi på bästa sätt anstränger oss för att undvika upprepningar av något som är ett olyckligt men – vad gäller den här eftermiddagen – oundvikligt problem.
EnglishOf course, we still do not know if this afforestation programme will be successful, but we should certainly wish the government of Congo all the best in its endeavours.
Vi vet förstås inte ännu om detta skogsplanteringsprogram kommer att lyckas, men vi bör naturligtvis önska Kongos regering all lycka i sina försök.
EnglishFirst, I would like to welcome the new Secretary-General of the European Parliament, Klaus Welle, who is sitting on my left, and to wish him all the best in his endeavours.
Först av allt vill jag välkomna Klaus Welle som sitter här till vänster om mig. Han är Europaparlamentets nye generalsekreterare och jag önskar honom all lycka i denna uppgift.
EnglishWe shall now use our best endeavours to secure the multilateral exemption in relation to Iran when the President submits his report to Congress on 5 August of this year or earlier.
Vi kommer nu att anstränga oss att säkerställa den multilaterala friställningen beträffande Iran när presidenten den 5 augusti i år eller tidigare överlämnar sin rapport till kongressen.

Other dictionary words

English
  • best endeavours

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Japanese dictionary.