"best of my ability" translation into Swedish

EN

"best of my ability" in Swedish

See the example sentences for the use of "best of my ability" in context.

Similar translations for "best of my ability" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
of preposition
my pronoun
Swedish
ability noun

Context sentences for "best of my ability" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn short, I hear your concerns and will defend them to the best of my ability.
Med andra ord har jag uppfattat er oro och kommer att göra mitt yttersta inom dessa områden.
EnglishI shall try to do all of that to the very best of my ability.
Jag kommer att försöka göra allt detta efter bästa förmåga.
EnglishI will protect it to the very best of my ability.
Jag kommer att skydda den så gott jag kan.
EnglishI repeat what I said at my hearing: I aim to cooperate with MEPs fruitfully and to the best of my ability.
Jag upprepar det jag sa vid min utfrågning: Jag strävar efter ett fruktbart samarbete med parlamentsledamöterna efter bästa förmåga.
EnglishFor the rest, as President, I am at your service at the moment and I, together with yourself, need to apply the Rules of Procedure to the best of my ability.
I övrigt står jag som talman till er tjänst för närvarande, och jag skall efter bästa förstånd försöka att tillämpa arbetsordningen tillsammans med er.
EnglishWhenever I have been in the Chair I have tried, to the best of my ability, to insist that the House listen to speakers in a dignified fashion appropriate to Parliament.
Varje gång jag har varit talman har jag efter bästa förmåga försökt kräva att kammaren lyssnar till talarna på ett värdigt sätt som passar sig i parlamentet.
EnglishI am grateful to the parliamentary delegation for giving it their support and I can assure you that I am committed to completing this legislation to the best of my ability.
Jag är tacksam för att parlamentets delegation stödde den och jag kan försäkra er om att jag ska göra mitt bästa för att fullborda den här lagstiftningen.
EnglishI wish to reassure the President that, in my view, my first duty is to Parliament and to my constituents and I shall carry on doing that to the best of my ability.
Jag kan försäkra ordföranden om att jag först och främst vill uppfylla mina åligganden gentemot parlamentet och mina väljare, och skall försöka göra detta efter bästa förmåga.

Other dictionary words

English
  • best of my ability

Have a look at the English-Romanian dictionary by bab.la.