"best of our knowledge" translation into Swedish

EN

"best of our knowledge" in Swedish

See the example sentences for the use of "best of our knowledge" in context.

Similar translations for "best of our knowledge" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
of preposition
squirrel noun
Swedish
our pronoun
Swedish
knowledge noun

Context sentences for "best of our knowledge" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have to vote today according to the best of our knowledge and to our own conscience.
Idag måste vi rösta efter bästa förstånd och i enlighet med vårt samvete.
EnglishNow, to the best of our knowledge, no mandate has been given here.
Såvitt vi vet har det i detta fall inte givits något mandat.
EnglishTo the best of our knowledge, no one is eavesdropping here, since we try to conduct our business in public.
Såvitt vi vet är det ingen som tjuvlyssnar här, eftersom vi försöker att utföra vårt arbete offentligt.
EnglishI agree that we should do everything to participate in international organisations contributing the best of our knowledge.
Jag håller med om att vi bör göra allt för att delta i internationella organisationer och bidra med det bästa av vår kunskap.
EnglishI believe that we have taken a decision to the best of our knowledge and beliefs which should be of use to Europe and its citizens.
Jag tror att vi efter bästa förmåga har fattat ett beslut som kommer att vara till gagn för Europa och dess medborgare.
EnglishIn summary, as regards the Toys Directive, we have produced a document which, to the best of our knowledge and belief, corresponds to what was possible at the time it was adopted.
Sammanfattningsvis, vad gäller leksaksdirektivet, har vi skapat ett dokument efter bästa förmåga, som motsvarar det som var möjligt vid tiden då det antogs.
EnglishTo the best of our knowledge, there was no substantial damage to the voting or interpreting equipment, other than the 11 systems and stations that have been replaced in the course of this afternoon.
Såvitt vi vet uppstod ingen större skada på omröstnings- eller tolkningssystemen, bortsett från de 11 system och stationer som har bytts ut under eftermiddagen.

Other dictionary words

English
  • best of our knowledge

Translations into more languages in the bab.la Russian-English dictionary.