"best of the best" translation into Swedish

EN

"best of the best" in Swedish

EN best of the best
volume_up
{interjection}

best of the best

Similar translations for "best of the best" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
of preposition
the article
Swedish

Context sentences for "best of the best" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor good ideas, read best practice, and best practices are for sharing.
För att få goda idéer, läs ”goda råd”, och dela mer er av de bästa metoderna.
EnglishAfghanistan produces the best pomegranates, the best foods; it can compete in international markets.
Parlamentsvalet i september kommer att markera kulmen av Bonnprocessen i Afghanistan.
EnglishEverything, then, could be for the best in the best of all possible European wine-growing worlds.
Allt skulle således kunna vara till det bästa i den bästa europeiska vinodlingsvärld som finns.
EnglishI heard the best of the best were gonna be back here, so...
Jag hörde att den bäste av de bästa skulle komma tillbaka hit, så...
EnglishTo be the best of the best means you make mistakes and then you go on, it's just like the rest of us.
Att tillhöra eliten innebär att man gör misstag och sen går vidare.
EnglishWe have drawn from specific best effort and best experience and they are in the joint report.
Vi har använt oss av specifika bästa insatser och bästa erfarenheter, och de finns med i den gemensamma rapporten.
EnglishEverything was for the best in the best of all worlds.
Allt gick ändå så bra som möjligt i den bästa av världar.
EnglishIt is important that these best practices and best programmes that exist in the European Union are extended in this way.
Det är väsentligt att bästa praxis och de bästa programmen i EU utvidgas på det här sättet.
EnglishSo people want to be their best, put their best foot forward.
Folk ville vara sitt bästa, visa framfötterna.
English(FR) Everything is for the best in the best of all possible worlds!
Allt är perfekt i den bästa av världar!
EnglishEverything is for the best in the best of all possible worlds!
Allt är perfekt i den bästa av världar!
EnglishOver the next month I visited lots of places, some out here, around the country, found the best of the best.
Månaden därefter reste jag runt till många olika platser, en del här i kring, en del ute i landet, hittade de bästa av de bästa.
EnglishWhen we have a problem that we need help to solve, we should ask the best scientists, the best brains on our continent.
När vi har ett problem som vi behöver hjälp för att lösa bör vi fråga de bästa forskarna, de mest intelligenta på vår kontinent.
EnglishAfghanistan produces the best pomegranates, the best foods; it can compete in international markets.
Kvaliteten på de granatäpplen och de livsmedel som Afghanistan producerar är av bästa sort, och landet kan konkurrera på de internationella marknaderna.
EnglishIn an age of globalisation, there is competition for the best products, the best ideas and last but not least, for the best brains.
I globaliseringens tidsålder pågår en konkurrens om de bästa produkterna, de bästa idéerna och, sist men inte minst, de bästa hjärnorna.
EnglishThe best of the best.
EnglishEveryone in the House knows that, in the area of equal treatment and opportunities for women and men, nothing is for the best in the best of all possible worlds.
Vi vet alla här att när det gäller lika behandling av och lika möjligheter för kvinnor och män är inte allt som i den bästa av världar.
EnglishThat is the best way, the best pressure that you can put on those other countries that have to sign: formalise it, because they know that we want to go forward.
Det är det bästa sättet, den bästa press ni kan sätta på de andra länder som måste underteckna fördraget: formalisera det, för de vet att vi vill gå vidare.
EnglishWe must embrace open competition; we must capture the high ground and draw competition upwards in search of the best solutions, the best technology and the highest standards.
Vi måste ta till oss öppen konkurrens, vi måste fullända den i sökandet efter de bästa lösningarna, den bästa tekniken och de högsta standarderna.
EnglishBecause the poor will be the best invigilators, the best inspectors, the best reporters to our EU delegations if they find that this EU money is being misused.
De fattiga kommer att bli de bästa vakterna, de bästa inspektörerna och de bästa rapportörerna för våra delegationer om de upptäcker att dessa EU-medel missbrukas.