"best option" translation into Swedish

EN

"best option" in Swedish

See the example sentences for the use of "best option" in context.

Similar translations for "best option" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
option noun

Context sentences for "best option" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt this time it is the best available option and we must take it seriously.
För tillfället är detta det bästa alternativet och vi måste ta allvarligt på det.
EnglishThe Commission’ s proposal is not the best possible option in this respect.
I detta avseende är kommissionens förslag inte det bästa möjliga alternativet.
EnglishThe Commission’s proposal is not the best possible option in this respect.
I detta avseende är kommissionens förslag inte det bästa möjliga alternativet.
EnglishI actually think that we need to consider which option is best for each country.
Jag tycker egentligen att vi per land måste se efter vilket alternativ som är det bästa.
EnglishHowever, with regard to this proposal it is not that clear what the best option will be.
Vad gäller detta förslag är det dock inte helt klart vad som vore det bästa alternativet.
EnglishIn such circumstances, case-by-case assessment may be necessary to determine the best option.
Kommissionen har varit delaktig i förberedelserna från allra första början.
EnglishLadies and gentlemen, I believe that sector-based approaches alone are not the best option.
Jag anser att enbart sektorsbaserade strategier inte är det bästa valet.
EnglishPunitive and deterrent justice through the criminal courts is much the best option.
Straffande och avskräckande rättvisa genom brottmålsdomstol är utan tvekan det bästa alternativet.
EnglishAs the driving power used in transport vehicles, this type of energy remains the best option.
Denna energi förblir det bästa valet som drivkraft för transportmedel.
EnglishVoting it down and quickly forgetting about it is the best option, as far as I am concerned.
Rösta bort det och glöm det så fort som möjligt är vad mig beträffar det bästa alternativet.
EnglishThe role of umpire leads to neutrality and neutrality in crises is not the best option.
Domarrollen leder till neutralitet, och neutralitet är inte det bästa alternativet i ett krisläge.
EnglishThis is the best option if you don't have access to your server.
Det här är det bästa alternativet om du inte har åtkomst till servern.
EnglishFor me, bilateral agreements are always the second best option.
Jag anser att bilaterala avtal alltid är det näst bästa alternativet.
EnglishWe are not claiming that this or that is the best option.
Vi påstår inte att det ena eller det andra alternativet är bäst.
EnglishSelect the option that best describes your issue to find out more.
Du kommer snart att kunna spela upp videoklipp igen!
EnglishWill we be expected to decide the best option for the CAP before a refinement of proposals?
Förväntas vi besluta om det bästa alternativet för den gemensamma jordbrukspolitiken innan förslagen har förfinats?
EnglishOil for food remains the best short-term option to alleviate the suffering of the Iraqi population.
Olja för mat är fortfarande det bästa kortsiktiga alternativet för att mildra lidandet för Iraks befolkning.
EnglishIn my opinion, this package constitutes the best option in the interest of both consumers and traders.
Enligt min mening utgör paketet det bästa alternativet i både konsumenternas och näringsidkarnas intresse.
EnglishIf you have such a belief the best option is light-handed regulation, and the lightest is obviously self-regulation.
John Purvis rättfärdigar förekomsten av en derivatmarknad genom att hänvisa till olivodling.
EnglishThe best option we have is to forego the nuclear option and look at alternatives, as other people have mentioned.
Vårt bästa val är att glömma kärnkraftsalternativet och se på andra förslag, som andra har nämnt.

Other dictionary words

English
  • best option

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Romanian dictionary.