"best part" translation into Swedish

EN

"best part" in Swedish

See the example sentences for the use of "best part" in context.

Context sentences for "best part" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe best part is that we work in teams and may focus on one patient at a time.
Det bästa är att vi jobbar i team och får koncentrera oss på en patient i taget.
EnglishAnd that's what I want to focus on -- the one who takes the best part of the meat.
Och det är det jag vill fokusera på, den som tar det bästa köttet för sig själv.
English“The best part is when you get to do something instead of just watching.
– Det bästa är när man får göra något själv i stället för att bara titta på.
EnglishI can tell you guys are enjoying what was the best part of our relationship.
Det syns att ni njuter av det som var det bästa i vårt förhållande.
EnglishYes, it is true, they tabled a fantastic amendment and then eliminated the best part!
Ja, de lade faktiskt fram ett fantastiskt ändringsförslag och tog sedan bort den bästa delen!
EnglishAnd if we look at our lives, we have indeed taken the best part of the meat.
Så låt oss idag titta på en serie av fotografier av människor som förlorade så att vi kunde vinna.
EnglishThe best approach is the multi-track approach, taking the best from each individual part.
Det bästa tillvägagångssättet är flerspårsstrategin, och ta det bästa från varje enskild del.
EnglishHere's the best part: None of what I'm telling you is my opinion.
Här den bästa delen. ~~~ Inget av vad jag berättar för dig är min åsikt.
EnglishThat is indicative of the importance of this debate we have been holding for the best part of three hours.
Det är ett tecken på hur viktig denna debatt som nu har pågått i nästan tre timmar är.
English. ~~~ I haven't come to the best part.
(Applåder) Tackar, jag har inte kommit till det bästa ännu.
EnglishThe best part of the Environmental Action Programme for me is the concentration on better implementation.
Den aspekt av miljöhandlingsprogrammet som i mina ögon är bäst är inriktningen på bättre genomförande.
EnglishAnd the best part is all of those ingredients are available to every family at the neighborhood Walmart.
Och det bästa är att alla de ingredienserna är tillgängliga. till varje familj vid grannområdet Walmart.
EnglishFor the best part of the history of mankind, we have had to make our tools from wood, metal and stone.
Under största delen av mänsklighetens historia har vi tvingats tillverka våra bruksföremål av trä, metall och sten.
EnglishFor the best part of the history of mankind, we have had to make our tools from wood, metal and stone.
. (NL) Under största delen av mänsklighetens historia har vi tvingats tillverka våra bruksföremål av trä, metall och sten.
EnglishWhat if that's the best part of you, the dog part?
Det är kanske det bästa med att vara hund.
EnglishFor somebody who played rugby for the best part of 30 years, I know just how much fun playing sport actively can be.
För en som har spelat rugby under nästan trettio år vet jag precis hur roligt det kan vara att aktivt utöva idrott.
EnglishFor somebody who played rugby for the best part of 30 years, I know just how much fun playing sport actively can be.
För en som har spelat rugby under nästan trettio år vet jag precis hur roligt det kan vara att aktivt utöva idrott.
EnglishIt is now a very powerful group, perhaps one of the best in our part of the world, and it will soon be touring worldwide.
Det är nu en mycket stark grupp, kanske en av de bästa i vår del av världen, och den ska snart ge sig ut på världsturné.
EnglishDude, you're missing the best part.
EnglishI have spent the best part of my existence on the side of the defence and I know there are no empty words, wherever they are spoken.
Jag har tillbringat större delen av mitt liv på försvarsbänken och jag vet att inga ord är obetydliga, var än de uttalas.

Other dictionary words

English
  • best part

Have a look at the English-Hindi dictionary by bab.la.