"best performance" translation into Swedish

EN

"best performance" in Swedish

EN best performance
volume_up
[example]

best performance

Context sentences for "best performance" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSecondly, a important goal is benchmarking: to direct our policy, our targets at the performance of the three countries with the best performance.
På andra plats är benchmarking ett viktigt mål: att orientera vår politik, våra mål efter de tre bäst presterande ländernas prestation.
EnglishWhat the EU can and should do is to offer the exchange of best practice, to benchmark performance, to encourage uniformly high standards of care.
Vad EU kan och bör göra är att erbjuda ett utbyte av bästa praxis, att ta fram riktmärken och att uppmuntra enhetliga standarder för vård av hög kvalitet.
EnglishOnce this study has been carried out and the Commission has issued a decision through the codecision procedure, the Ecolabel logo can be awarded to products with the best environmental performance.
När den undersökningen har genomförts och kommissionen har fattat ett beslut genom medbeslutandeförfarandet kan miljömärket tilldelas produkterna med bäst miljöegenskaper.