"best person" translation into Swedish

EN

"best person" in Swedish

See the example sentences for the use of "best person" in context.

Similar translations for "best person" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
person noun

Context sentences for "best person" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou, Commissioner, are the best person to say this to: we must revise the budget, starting from 2009!
Ni är den bästa personen att säga detta till: Vi måste revidera budgeten, med början 2009!
EnglishI am sure that Mrs Kuneva is the best person to do this.
Jag är säker på att Meglena Kuneva är den bästa personen för det jobbet.
EnglishThere is a lot to be said for the view that the best inspector is the person who is to buy and eat the product.
Den bästa inspektören är nog nästan den som skall köpa och äta produkten.
EnglishRB: Philippe is quite erratic, so I think that he wouldn't be the best person to design the engine, no.
RB: Philippe är ganska oregelbunden... så jag tror inte han är rätt person för just det jobbet, nej.
EnglishI hope it will be Mr Vitorino who comes, the Commissioner responsible, who would be the best person to answer your question in this regard.
Men jag skulle vilja att Vitorino, som är ansvarig kommissionär, uttalar sig om detta.
EnglishSo good luck and may the best person win.
Lycka till och må bäste person vinna.
EnglishAs politicians, we do not always know what is best for each individual person and company in each particular case.
Vi politiker vet inte alltid bäst vad som är bäst för varje enskild människa och varje enskilt företag vid varje enskilt tillfälle.
EnglishThe knowledge of how to best match the person, meaningful data and environment is the basis of occupational therapy program.
Kunskapen om hur vi på bästa sätt matchar personen, meningsfulla uppgifter och omgivning är basen i arbetsterapeutprogrammet.
EnglishAs European citizens do not know the best person to contact when their rights are breached, they very often contact the European Ombudsman without good reason.
Eftersom EU-medborgarna inte vet vilken person det är bäst att kontakta när deras rättigheter kränks kontaktar de ofta Europeiska ombudsmannen utan någon god anledning.

Other dictionary words

English
  • best person

Search for more words in the English-Hindi dictionary.