"best placed" translation into Swedish

EN

"best placed" in Swedish

See the example sentences for the use of "best placed" in context.

Context sentences for "best placed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is this government that is still best placed to bring some stability to Somalia.
Det är denna regering som har bäst möjligheter att skapa viss stabilitet i Somalia.
EnglishThe European Union is best placed to develop this global approach in crisis areas.
EU är bäst lämpat för att genomföra denna globala strategi i krisområden.
EnglishAre women the best placed to take decisions concerning their problems?
Är kvinnor de som är bäst lämpade att fatta beslut som rör deras problem?
EnglishAre old people the best placed to take decisions concerning their problems?
Är äldre bäst lämpade att fatta beslut som rör deras problem?
EnglishThey are clearly the best placed to disseminate information about the EU.
De är uppenbarligen bäst lämpade att sprida information om EU.
EnglishThe Commission is best placed to identify our strengths and weaknesses when planning work.
Kommissionen är bäst lämpad för att fastställa våra styrkor och svagheter vid planeringsarbete.
EnglishThe Commission services are best placed to carry out this task.
Kommissionens avdelningar lämpar sig bäst för att utföra denna uppgift.
EnglishIs it right that young people are the best placed to draw up regulations and laws that concern them?
Jag håller nämligen med om att ungdomar måste fatta beslut och påverka alla och allas liv.
EnglishMember States are best placed to decide these details; the principles of subsidiarity should apply.
Medlemsstaterna är bäst lämpade att besluta om dessa detaljer. Subsidiaritetsprincipen borde gälla.
EnglishHowever, that is best placed as a political statement rather than changing the text itself.
Detta placeras emellertid lämpligast som ett politiskt förklarande snarare än i en ändring av själva texten.
EnglishYou know him better than I do, however, so you must be best placed to judge if he really is one.
Men ni känner honom ju, och vet kanske om höken är äkta.
EnglishThey are the people who are best-placed to do so.
Det är dessa människor som har bäst förutsättningar att göra det.
EnglishIndustry, not government, is best placed to judge the opportunities offered by third-generation mobile telephony.
Regeringarna skall inte försöka bedöma vilka som kommer att vara innovativa och framgångsrika.
EnglishIs it right that young people are the best placed to draw up regulations and laws that concern them?
Stämmer det att ungdomar är de som har bäst förutsättningar att utarbeta förordningar och lagar som rör dem?
EnglishThe Commission is best placed to set out these rules.
Kommissionen är bäst skickad att ställa upp dessa regler.
EnglishThe European Union is the best placed organisation to provide a global response to the fight against terrorism.
Europeiska unionen är bäst lämpad för att ta itu med kampen mot terrorism på ett övergripande sätt.
EnglishThe question is: who is best placed to handle this?
Frågan är vem som är bäst lämpad för att ta itu med detta?
EnglishAfter all, people in employment are best placed to meet their own basic needs.
Människor som har ett arbete är ju trots allt de som har de bästa förutsättningarna att tillfredsställa sina egna grundläggande behov.
EnglishThe best-placed people to do this and present what is needed are people with disabilities themselves.
De som har bäst förutsättningar att göra detta och tala om vad som behövs är människorna med funktionshinder själva.
EnglishI believe that Member States are best placed to determine the nature and scope of their respective tax systems.
Jag menar att medlemsstaterna bäst kan avgöra hur deras egna skattesystem bör se ut och vad de bör omfatta.

Other dictionary words

English
  • best placed

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Indonesian dictionary.