"best practice method" translation into Swedish

EN

"best practice method" in Swedish

See the example sentences for the use of "best practice method" in context.

Similar translations for "best practice method" in Swedish

method noun
best adverb
best noun
Swedish
best adjective
Swedish
practice noun
to practice verb

Context sentences for "best practice method" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe want to work out a best practice method together with the Commission.
Vi vill tillsammans med kommissionen utarbeta denna metod för best practice.
EnglishDo you believe that the best-practice method could optimise our performance?
Tror ni att best practice-metoden skulle kunna ge ett optimalt resultat?
EnglishIt should monitor what the Member States are doing and it should provide a 'best practice' method for the best solution.
EU bör övervaka medlemsstaternas åtgärder och tillhandahålla uppgifter om bästa metoder för att lösa saken på bästa sätt.
EnglishCould we use a best-practice method to identify the budget lines with which we actually do anything substantive to promote sustainable development?
Skulle vi med hjälp av en best practice-metod kunna granska vilka budgetposter som egentligen substantiellt främjar en hållbar utveckling?