"best regards" translation into Swedish

EN

"best regards" in Swedish

EN best regards
volume_up

I am sure we all regret the fact that Mr Vecchi cannot be here, and we send our best regards to his family and hope all goes well.
Jag är säker på att vi alla beklagar att Vecchi inte kan vara här och vi skickar våra bästa hälsningar till hans familj och hoppas att allt går väl.

Similar translations for "best regards" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
regards noun
regards,
Swedish
to regard verb

Context sentences for "best regards" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishConsideration should also be given as regards the best methods to be used to provide real assistance to those most in need.
Man bör också beakta vilka metoder som är bäst för att ge verklig hjälp till dem som är i störst behov av den.
EnglishAs I said at the beginning, a state pension scheme has been shown to be the best system as regards redistribution and equity.
Som jag har beskrivit inledningsvis är ett allmänt pensionssystem det bevisat bästa och dessutom det mest omfördelande och rättvisa systemet.
EnglishIt is essential to create a code of best practice as regards methods for re-establishing balance in the present management structure of companies.
Det är nödvändigt att utforma en uppförandekod för hur man bör återställa balansen i företagens nuvarande ledningsstruktur.
EnglishKind/Best regards,
EnglishHe is an example to other Ministers for European Affairs who come to this Parliament as regards how best to engage and obtain Parliament's support.
Dick Roche är ett exempel att följa för andra EU-ministrar som besöker parlamentet när det gäller hur man bäst engagerar sig och får parlamentets stöd.
EnglishMr President, I would also like to pass on my best regards to Mr Karlsson, thank him for his presentation and all the work he has done over the past few years.
Herr talman! Jag vill också framföra mina hälsningar till herr Karlsson och tacka honom för hans presentation och för allt hans arbete under de gångna åren.
EnglishWhat is the picture emerging from the latest reports concerning national lifelong learning reforms, particularly as regards best practice in this area?
Vilken bild återspeglas i de senaste rapporterna om de nationella reformerna inom området för livslångt lärande och i synnerhet om de förbättrade metoder som härrör från dessa?
EnglishThey also look to Europe and ask us to do our best as regards prevention, prevention programmes and disaster prevention, and want us to bring our expertise into play.
De vänder sig också till EU och ber oss göra vårt bästa när det gäller förebyggande, program för förebyggande och katastrofförebyggande och vill att vi ska sätta in vår expertis.
EnglishThe new Internal Market Scoreboard, presented in July, showed that the Member States had achieved their best result ever as regards transposing internal market rules in national legislation.
I den nya resultattavla som presenterades i juli framkom att medlemsstaterna nått sitt bästa resultat någonsin när det gäller att införliva inremarknadsreglerna i den nationella lagstiftningen.