"best solutions" translation into Swedish

EN

"best solutions" in Swedish

See the example sentences for the use of "best solutions" in context.

Similar translations for "best solutions" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
solution noun

Context sentences for "best solutions" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have to concentrate on finding solutions which best fit a country's needs.
Vi måste koncentrera oss på att finna lösningar som bäst passar ett lands behov.
EnglishI trust that this will be a step towards finding the best possible solutions.
Jag hoppas att detta kommer bli ett steg mot att finna de bästa möjliga lösningarna.
EnglishPolitics is all about finding the best possible solutions to any problems that arise ...
Politik handlar om att hitta de bästa möjliga lösningarna på alla problem som uppstår.
EnglishI think that democratic debate is the best way to find the best solutions for Europe.
Jag anser att den demokratiska debatten är ett utmärkt sätt att hitta de bästa lösningarna för EU.
EnglishWe must not absolve companies from their own responsibilities to seek the best solutions.
Vi får inte entlediga företagen från sitt egenansvar, att själva söka efter de bästa lösningarna.
EnglishWe must look for the best applicable solutions for this matter.
Vi måste försöka hitta de bästa tillämpliga lösningarna i denna fråga.
EnglishDiplomacy must therefore be used to find the best solutions for this unavoidable proximity.
Diplomati måste därför användas för att finna de bästa lösningarna för denna oundvikliga närhet.
EnglishOne of the best solutions can only be to revoke the measures laid down by the CAP.
Bland det första vi gör måste bli att återkalla de åtgärder som anges i den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishWe are only at the beginning of our search for the best solutions for all the areas concerned.
Vi befinner oss bara i början av sökandet efter de bästa lösningarna för alla inblandade områden.
EnglishIn procedural terms the Council may be right, but that does not produce the best solutions.
Rådets förfarande är möjligen juridiskt sett korrekt, men det leder inte till någon optimal lösning.
EnglishOperators must be supplied with accurate data so that they can implement the best solutions.
De driftsansvariga måste förses med exakta uppgifter, så att de kan genomföra de bästa lösningarna.
EnglishThe leading firms and most advanced countries will be presenting the best technological solutions.
De ledande företagen och de mest utvecklade länderna kommer att presentera de bästa tekniska lösningarna.
EnglishHowever, this does not mean that Schengen is the best of all possible solutions or that it is perfect in all respects.
Men detta betyder inte att Schengen är den bästa av lösningar och att allt fungerar på bästa sätt.
EnglishAs a result, competition puts pressure on prices and provides a motive for suppliers to come up with the best solutions.
Dessutom pressar konkurrensen priserna och motiverar företagen att erbjuda de bästa lösningarna.
EnglishI am of the opinion that the European Parliament should support the best possible solutions for mothers and children alike.
Jag anser att Europaparlamentet borde stödja de lösningar som är bäst för både mammor och barn.
EnglishAs Mr Wiebenga said, and as I said myself, we are currently investigating the best solutions.
Herr Wiebenga har sagt det till er och som jag själv har sagt till er håller vi just nu på med att finna de bästa lösningarna.
EnglishIf we share our experience, choose the best solutions and combine them, we can be certain of great progress.
Om vi delar våra erfarenheter, väljer de bästa lösningarna och kombinerar dem kan vi vara säkra på stora framsteg.
EnglishThis is what we shall do, whilst stating once more our complete willingness to cooperate in finding the best solutions for outstanding issues.
Det är vad vi gör då vi är öppna för samarbete i jakt på bättre svar på obesvarade frågor.
EnglishWe are the freely elected Parliament of the European Union, united in our efforts to achieve the best and most convincing solutions.
Vi är EU:s fritt valda parlament, enat i vår strävan att nå de bästa och mest övertygande lösningarna.
EnglishWe all have done our best to find solutions to complex issues and I believe that we have been successful in doing so.
Vi har alla gjort vårt bästa för att hitta lösningar på komplexa frågor och jag anser att vi har lyckats bra med det.

Other dictionary words

English
  • best solutions

Even more translations in the Danish-English dictionary by bab.la.