"best suit" translation into Swedish

EN

"best suit" in Swedish

See the example sentences for the use of "best suit" in context.

Context sentences for "best suit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEach person interprets the causes of the war using the arguments which best suit his own theory.
Var och en tolkar krigets orsaker med de argument som passar det egna konceptet bäst.
EnglishAll IMAP1 clients differ, and you can configure your mail client's settings to best suit your needs.
Alla IMAP-klienter skiljer sig åt och du kan konfigurera e-postklientens inställningar på det sätt som passar dig bäst.
EnglishObviously, Member States are free to choose the renewable energy sources that best suit their own situations.
Uppenbarligen har medlemsstaterna friheten att välja vilka förnybara energikällor som passar bäst till deras egen situation.
EnglishConsumers who do not have any financial knowledge have problems in choosing products and services which best suit their needs.
Konsumenterna som inte har någon finansiell kunskap har svårt att välja produkter och tjänster som passar bäst för deras behov.
EnglishThere is after all a marked difference in the climate between Scotland and Greece for example and therefore health advice would be best tailored to suit local circumstances.
När man tittar närmare på rekommendationen är den faktiskt häpnadsväckande och gör att man undrar hur allvarligt formuleringen kan tas.
EnglishThere is after all a marked difference in the climate between Scotland and Greece for example and therefore health advice would be best tailored to suit local circumstances.
När allt kommer omkring finns det en tydlig skillnad i klimat mellan t.ex. Skottland och Grekland, och därför bör hälsoråd utformas efter lokala förhållanden.
EnglishWe are therefore open to entering into the trade relationships that best suit the Pacific region as a whole, and the ongoing negotiations will inform the ultimate choices.
Vi är därför öppna för att inleda den typ av handelsförbindelser som bäst passar hela Stillahavsregionen, och de pågående förhandlingarna kommer att genomsyra de slutgiltiga valen.
EnglishI appreciate that each country must be free to seek the solutions which suit it best, but there is one thing we have to admit: quite simply, we produce too much in the European Union.
Jag erkänner att varje land måste försöka hitta sina egna optimala lösningar, men en sak måste vi se i vitögat: vi producerar helt enkelt alldeles för mycket i Europeiska unionen.
EnglishMy amendment is aimed at giving the Member States the opportunity to choose the methods they consider best suit their own countries, without attendant disadvantages for other Member States.
Mitt ändringsförslag syftar till att ge medlemsländerna möjlighet att välja den metod som man anser bäst passar det egna landet, utan att det innebär nackdelar för andra medlemsländer.

Other dictionary words

English
  • best suit

Even more translations in the English-Arabic dictionary by bab.la.