"best thing" translation into Swedish

EN

"best thing" in Swedish

See the example sentences for the use of "best thing" in context.

Similar translations for "best thing" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
thing noun

Context sentences for "best thing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe next best thing would be for all EU Member States to do it at the same time.
Det näst bästa vore att alla EU: s medlemsländer gjorde det på samma gång.
EnglishThe next best thing would be for all EU Member States to do it at the same time.
Det näst bästa vore att alla EU:s medlemsländer gjorde det på samma gång.
EnglishThe best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.
Det bästa vore kanske om den kunde hantera den viktigaste frågan.
EnglishWe have experience of the cheapest thing not being the best thing.
Vi har erfarenhet av att det som är mest ekonomiskt inte alltid är det bästa.
EnglishIn my country the best thing about Info-Points Europe is that they are where the people are.
Tvärt om är det ofta just Info Point-kontoren som underlättar situationen.
EnglishIn my country the best thing about Info-Points Europe is that they are where the people are.
I mitt hemland är det bästa med Info Point Europa-kontoren att de finns nära invånarna.
EnglishEven if this method is not the best, the important thing is that it applies to everyone equally.
Även om denna metod inte är den bästa är det viktiga att alla använder samma.
EnglishThe best thing, however, would be for all countries to do this at the same time.
Det bästa vore dock att alla länder gjorde det på samma gång.
EnglishThat is the best thing that we could do to create more jobs in the economy.
Det vore det bästa för att skapa nya arbetstillfällen i ekonomin.
EnglishThe best thing we can do, honourable Members, is to take advantage of the political momentum.
Det bästa vi kan göra, ärade ledamöter, är att dra fördel av den politiska drivkraften.
EnglishIt continues to develop and it is not necessary the best thing.
Den fortsätter att utvecklas, och den innebär inte obetingat det som är bäst.
EnglishThe best thing would of course be if the cases described were to be drastically reduced in future.
Det bästa vore naturligtvis om de beskrivna fallen minskade drastiskt i framtiden.
EnglishThe best thing would be for animals to be transported as little as possible.
Det bästa vore om djuren transporterades så lite som möjligt.
EnglishWe are the Europe we have built, the best thing man has given mankind.
Vi är det Europa som vi har byggt - det allra bästa som medborgaren har gett till mänskligheten!
EnglishThe next best thing is to be left alone to get on with the business.
Det näst bästa är att lämnas i fred för att driva sin verksamhet.
EnglishThe best thing society can do to help is not to increase access to drugs of any type.
Samhället hjälper bäst till genom att inte öka tillgången på narkotika, oavsett vilken typ det gäller.
EnglishI also think that globalisation is the best thing that has happened to us over the past 150 years.
Jag anser också att globaliseringen är det bästa som har hänt oss under de senaste 150 åren.
EnglishI also think that globalisation is the best thing that has happened to us over the past 150 years.
Jag anser också att globaliseringen är det bästa som har hänt oss under de senaste 150 åren.
EnglishThe best thing would be for section 1 of paragraph 11 to be left out, that is, to be done away with.
Det bästa vore därför om hela punkt 11.1 utgår, dvs. att den stryks.
EnglishThat would be the best thing to help the British economy and help stabilize Europe.
Det skulle vara det bästa för att hjälpa den brittiska ekonomin och för att hjälpa till att stabilisera Europa.

Other dictionary words

English
  • best thing

More translations in the English-Swahili dictionary.