"best thing to do" translation into Swedish

EN

"best thing to do" in Swedish

See the example sentences for the use of "best thing to do" in context.

Context sentences for "best thing to do" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis we have of course left aside, as is, I think, far and away the best thing to do in political terms.
Den har vi naturligtvis lämnat därhän. Det är, tror jag, i politiskt hänseende ojämförligt det bästa.
EnglishThere's plenty of room for moral passion once we've got the facts and can figure out the best thing to do.
Det finns gott om utrymme för känslor när du väl tagit reda på fakta och kan ta reda på vad som är bäst att göra.
EnglishTo define a new color, the best thing to do is choose a color from the color palette which resembles the new color.
När en ny färg skall definieras är det bäst att först välja ut en färg som liknar den nya färgen i färgtabellen.
EnglishThe best thing to do would be to postpone the euro, which is why we still want to hold a referendum in our country.
Att skjuta upp euron skulle vara det bästa.
EnglishIn order to avoid running this risk, I think that the best thing to do is to include this item on the agenda.
För att inte utsättas för denna dubbla risk tror jag att det bästa vi kan göra är att sätta upp denna fråga på föredragningslistan.
EnglishThe best thing to do would be to extend the existing regulation rather than creating a new one that will just compound all of these problems.
Det bästa vore om vi kunde förnya den befintliga förordningen i stället för att skapa en ny som bara förvärrar problemen.
EnglishI do, however, agree that 70 years is better than 95, although I do nevertheless think that the best thing to do would be to reject the entire proposal.
Jag kan dock hålla med om att 70 år är bättre än 95 år, men oavsett det, tycker jag att det bästa av allt vore att förkasta hela förslaget.
EnglishThe best thing to do is to eliminate and then gradually introduce the ban, as the Commission proposed; if I am not mistaken, I think that those were the exact words.
Det bästa är att avskaffa förbudet och sedan gradvis införa det igen, som kommissionen har föreslagit. Om jag inte misstar mig så tror jag att man använde just dessa ord.
EnglishI think the best thing to do is to proceed to the debate, and if there is no objection I shall take up the proposal by the Chairman of the Committee on Fisheries.
Jag tror att det är lämpligaste är att vi fortsätter med debatten, och om det inte finns några invändningar mot detta, återupptar vi förslaget från fiskeriutskottets ordförande.
EnglishIn any case, to my mind, the best thing to do as regards renewable energy sources would be to enter into a preparatory and searching debate about access to the electricity grid.
Det förefaller mig förresten vettigt att det först borde föras en ingående diskussion om de förnybara energikällorna i förhållande till tillgången till elektricitetsnätet.
EnglishHowever, the very best thing to do is to keep these market-based instruments free of other considerations if they are really to be effective in the battle to save the environment, climate and nature.
Om de marknadsbaserade styrmedlen verkligen ska bli effektiva i kampen för att spara miljö, klimat och natur bör de hållas isär från andra överväganden.
EnglishI believe the best thing to do would be to spur the Member States on to regulate the sector, via the employment guidelines, as has already been called for in Parliament's opinion on these guidelines.
Jag tror att medlemsstaterna via riktlinjerna för sysselsättning, vilket redan begärts i Europaparlamentets yttrande om dessa riktlinjer, skall uppmanas att reglera sektorn.
EnglishIn ours, it is more commercially organized and consequently the best thing to do is to invoke the principle of subsidiarity and leave each country to sort out the problem as it sees best.
I våra länder är upplägget mer affärsinriktat och följaktligen är det bästa man kan göra att åberopa subsidiaritetsprincipen och låta varje enskilt land finna sin egen lösning på problemet.

Other dictionary words

English
  • best thing to do

Moreover, bab.la provides the English-Swahili dictionary for more translations.