"best value for money" translation into Swedish

EN

"best value for money" in Swedish

See the example sentences for the use of "best value for money" in context.

Similar translations for "best value for money" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
value noun
value verb
Swedish
to value verb
for preposition
for conjunction
Swedish
see noun
money noun

Context sentences for "best value for money" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLooking at this report, the phrase that stands out is 'best value for money '.
När man betraktar detta betänkande är satsen? bäst valuta för pengarna? iögonenfallande.
EnglishLooking at this report, the phrase that stands out is 'best value for money'.
När man betraktar detta betänkande är satsen ?bäst valuta för pengarna? iögonenfallande.
EnglishBecause of these errors, best value for money was not ensured.
På grund av dessa brister har man inte kunnat garantera bästa valuta för pengarna.
EnglishAt a time of intense pressure on public finances, we must have the right procedures in place to deliver best value for money.
Våra offentliga finanser är just nu starkt pressade, och vi behöver i det läget arbeta på ett sätt som ger bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad.
EnglishEqually I support the reference to organic, local and regional products, but this cannot entirely replace the necessity of best value for money or variety.
Jag stöder också hänvisningen till ekologiska, lokala och regionala produkter men detta kan inte helt ersätta nödvändigheten av mest valuta för pengarna eller sorten.

Other dictionary words

English
  • best value for money

In the English-Dutch dictionary you will find more translations.