"best way forward" translation into Swedish

EN

"best way forward" in Swedish

See the example sentences for the use of "best way forward" in context.

Context sentences for "best way forward" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo there is a good opportunity for us to debate and find the best way forward.
Så vi har en god möjlighet att debattera detta och att finna den bästa vägen framåt.
EnglishAt a legal or judicial level, that would appear to be the best way forward at the moment.
På juridisk eller rättslig nivå verkar detta för tillfället vara den bästa lösningen.
EnglishFor all these reasons we feel that the compromise solution would be the best way forward.
Av alla dessa skäl anser vi att kompromisslösningen skulle vara den bästa vägen framåt.
EnglishThe Commission is currently consulting on the best way forward.
Kommissionen håller för närvarande på att överlägga om hur den ska gå vidare.
EnglishWe believe that a more liberal market is the best way forward.
Vi anser att en mer avreglerad marknad är bästa sättet att gå framåt.
EnglishDo you not agree that the best way forward would be for that referendum to take place, with European backing?
Vore inte det bästa avtalet att genomföra en folkomröstning med hjälp av Europa?
EnglishA negotiated settlement is clearly the best solution and the best way forward - maybe 1992 plus.
Förhandling är klart den bästa lösningen och det bästa sättet att gå vidare - kanske förbi 1992.
EnglishThus, encouraging national self-regulation is the best way forward.
Därför är en nationell självreglering också det bästa medlet.
EnglishI know that they are thinking about the best way forward.
Jag vet att de funderar över vilken väg som är bäst att välja härnäst.
EnglishWe live in hope, and perhaps a review is the best way forward, as Mrs McNally indicated.
Vi lever på hoppet, och en omprövning kanske är det bästa sättet att fortskrida på, liksom McNally angav.
EnglishThe report has also been successful in setting out the best way forward.
Den bästa vägen framåt beskrivs också på ett bra sätt.
EnglishNonetheless, we take the firm view that supplementing the Treaty is the best way forward.
Likväl är vi fullt och fast av den åsikten att en bättre väg fram till lösningen vore att komplettera fördraget.
EnglishA concerted effort by regional partners and international organisations is the best way forward.
En samlad ansträngning av regionala partner och internationella organisationer är det bästa sättet att nå framsteg.
EnglishThe OECD agreement is the best way forward for the Community's shipyards to be able to compete on a level playing field.
OECD-avtalet är den bästa möjligheten för gemenskapens varv att konkurrera på lika villkor.
EnglishClearly, we believe that the best way forward is to work together in a rules-based multilateral format.
Vi anser helt klart att den bästa vägen framåt är att arbeta tillsammans i ett regelbaserat multilateralt format.
EnglishI know that in France they have had whole herd slaughter and this does not seem to be the best way forward.
Jag vet att de i Frankrike har slaktat hela hjordar och detta verkar inte vara det bästa sättet att gå framåt på.
EnglishAn annual medical check is the best way forward.
En årlig medicinsk kontroll är bästa vägen framåt.
EnglishThis would not appear to be the best way forward.
Det är förmodligen inte den bästa vägen framåt.
EnglishSpecialisation and a balanced relationship with the producer are also the best way forward for the customer.
Specialisering och balans i förhållandet med tillverkaren är också den bästa framtidslösningen för konsumenternas del.
EnglishIt will come by us convincing people that this is the best way forward, that this is the best path to follow.
Den kommer att ske genom att vi övertygar människor om att detta är den bästa vägen framåt och den bästa vägen att följa.

Other dictionary words

English
  • best way forward

Translations into more languages in the bab.la English-Thai dictionary.