"best wishes for" translation into Swedish

EN

"best wishes for" in Swedish

See the example sentences for the use of "best wishes for" in context.

Similar translations for "best wishes for" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
wishes noun
to wish verb
wish noun
for preposition
for conjunction
Swedish
see noun

Context sentences for "best wishes for" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would ask you to give Mrs Roth-Behrendt our best wishes for a speedy recovery.
Jag ber att ni till Roth-Behrendt framför våra önskningar om en snar förbättring.
EnglishFirstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
För det första önskar jag John Bowis, som vi har arbetat mycket med, lycka till.
EnglishWe know you will give our best wishes to Charlie McCreevy from everybody.
Vi är säkra på att ni kommer att hälsa Charlie McCreevy så mycket från oss alla.
EnglishI would like to extend my best wishes to the incoming MEPs for their work.
Jag vill önska de nästkommande parlamentsledamöterna lycka till i deras arbete.
EnglishI am sure you have the best wishes of many colleagues in your retirement.
Jag är säker på att ni önskas allt gott av många kolleger vid er pensionering.
EnglishWe say today 'au revoir' with a vote of thanks and our best wishes for the future.
Vi säger i dag ”au revoir” med ett tacktal och våra varmaste lyckönskningar för framtiden.
EnglishAnd to those who are not returning, I also send my best wishes for the future.
Även de som inte kommer tillbaka vill jag önska allt gott i framtiden!
EnglishLet me begin by expressing my best wishes and thanks to the rapporteur.
Låt mig börja med att framföra mina lyckönskningar och mitt tack till föredraganden.
EnglishThank you very much, and my best wishes for the implementation of the programme.
Tack så mycket, och lycka till med genomförandet av programmet.
EnglishShould that be the case, my best wishes and those of my group go out to you.
Om så är fallet vill jag från mig och min grupp önska er all lycka.
EnglishThank you, President-in-Office, and best wishes for a very successful Presidency.
(EN) Tack herr rådsordförande! Lycka till och hoppas att ni får ett framgångsrikt ordförandeskap.
EnglishMy best wishes go with you as you return to your suffering country.
Jag sänder med er mina bästa lyckönskningar på er färd tillbaka till ert lidande land.
EnglishIn that spirit, please accept my best wishes for the success of your discussions'.
Låt mig i denna anda framföra mina bästa önskningar om att era diskussioner ska bli framgångsrika.”
EnglishOnce again, congratulations to Mr Herman, and our best wishes go with you.
Gratulerar än en gång, herr Herman, med alla våra lyckönskningar.
EnglishThank you very much, and best wishes again to the Commissioner.
Tack så mycket, och varmaste lyckönskningar igen till kommissionsledamoten.
EnglishHe is unable to be here today and I am to pass on his best wishes.
Han kan inte närvara här i dag, men han har bett mig att framföra hans varma hälsningar.
EnglishMadam President, I too would like to express my best wishes for your term of office.
Fru talman! Också jag vill önska lycka till i det nya arbetet!
EnglishWe will continue with our work, wishing our former colleague very best wishes and good luck.
Vi ska gå vidare med vårt arbete och önskar vår tidigare kollega allt gott och lycka till.
EnglishBest wishes for you and your son/daughter.
Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och din son / dotter.
EnglishI would like to extend my best wishes to the rapporteurs and to thank them for their work.
Jag vill gratulera föredragandena och tacka dem för deras arbete.

Other dictionary words

English
  • best wishes for

In the English-Chinese dictionary you will find more translations.