"better to be safe than sorry" translation into Swedish

EN

"better to be safe than sorry" in Swedish

EN

better to be safe than sorry [proverb]

volume_up
better to be safe than sorry (also: better safe than sorry)
So it is better to be safe than sorry.
Så det är bättre att ta säkra för det osäkra.

Similar translations for "better to be safe than sorry" in Swedish

better noun
better adjective
Swedish
better adverb
to better verb
well noun
well adjective
well adverb
to preposition
Swedish
to particle
to be verb
safe noun
Swedish
safe adjective
than conjunction
than preposition
Swedish
sorry adjective

Context sentences for "better to be safe than sorry" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe rapporteur has shown caution and, on this issue, it is better to be safe than sorry.
Föredraganden har visat försiktighet, och i denna fråga är det bättre att vara försiktig före än ledsen efteråt.
EnglishAfter all, it is better to be safe than sorry.
När allt kommer omkring är det bättre att ta det säkra före det osäkra.
EnglishIt is, after all, better to be safe than sorry.
Det är ju, trots allt, bättre att ta det säkra före det osäkra.
EnglishIt is better to be safe than sorry.
Det är bättre att vara på den säkra sidan.
EnglishThere needs to be an accent on crisis prevention as well as on crisis resolution, because it is better to be safe than sorry.
Man måste lägga tyngdpunkten både på att förebygga och att lösa kriser, för det är bättre att ta det säkra före det osäkra.
EnglishAs President Barroso said earlier today, it is better to be safe than sorry, and ensure that we are also equipped to face the worst scenarios.
Som ordförande Barroso sade tidigare idag är det bättre att ta det säkra före det osäkra och se till att vi är rustade att klara av även de värsta scenarierna.
Other dictionary words