"bewildering" translation into Swedish

EN

"bewildering" in Swedish

EN bewildering
volume_up
{adjective}

bewildering (also: confusing, perplexing, mazy)
I consider two points to be utterly bewildering.
Det finns två punkter som jag tycker är ytterst förvirrande.
The reaction from the PPE-DE and the industry is simply bewildering if we stop and think about the state of the environment and nature.
PPE-DE:s och industrins reaktion är helt enkelt förvirrande om vi stannar upp och tanker på miljön och naturen.
The Council's proposal, presented by Parliament three months ago in almost forensic detail, was debated and analysed with bewildering speed by the committee.
Rådets förslag, som lades fram för parlamentet för tre månader sedan med närmast vetenskaplig noggrannhet, har debatterats och analyserats med förvirrande hastighet av utskottet.
bewildering (also: shocking)
bewildering (also: perplexing)
The procedure is rather bewildering, because on other enlargement issues, the Council has always taken the initiative.
Detta förfarande är något förbryllande, eftersom det i utvidgningsfrågor annars alltid brukar vara rådet som tar initiativet.
Furthermore, certain recent selfish moves on the part of the new US administration seem bewildering to us here in multicultural Europe.
Även vissa av USA: s nya regerings själviska agerande den senaste tiden är förbryllande här i det mångkulturella Europa.
Furthermore, certain recent selfish moves on the part of the new US administration seem bewildering to us here in multicultural Europe.
Även vissa av USA:s nya regerings själviska agerande den senaste tiden är förbryllande här i det mångkulturella Europa.
bewildering (also: delusive)

Context sentences for "bewildering" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe success of the far-right Sweden Democrats party is surprising and bewildering.
Sverigedemokraternas framgångar förvånar och förvirrar.
EnglishThis agreement is somewhat bewildering, leaves questions unanswered, and still has grey areas.
Det är ett avtal som innehåller många underligheter och som lämnar efter sig mycket tvivel och många oklarheter.
EnglishFor example, it is an inadmissible, almost bewildering fact that, even today, some countries are denounced by Amnesty International for failure to respect the most basic human rights.
Det är inte godtagbart, närmast oroande, att vissa länder fortfarande fördöms av Amnesty International på grund av bristande respekt för de mest grundläggande mänskliga rättigheterna.