"bilge" translation into Swedish

EN

"bilge" in Swedish

EN bilge
volume_up
{noun}

bilge (also: bang, bat, battle, belt)
bilge
The maritime environment is also being contaminated by practices indifferent to the law and environmental welfare, such as emptying bilge water into the open sea.
Den marina miljön förstörs även genom handlingar som är likgiltiga inför lagen och miljöns välstånd, som till exempel tömning av slagvatten på öppet hav.
bilge (also: bilge water)
volume_up
smutsvatten {n} (i botten på fartyg)

Synonyms (English) for "bilge":

bilge

Context sentences for "bilge" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact, the bilge that was coming up in this debate was unbelievable, exemplified by my colleague who has just left, Mr Fatuzzo.
De svallvågor som debatten orsakade var ofattbara och exemplifierades av min kollega Carlo Fatuzzo som just har lämnat kammaren.
EnglishFirst of all I am deeply saddened and shocked by the massacre that took place in Bilge in Turkey last night, killing 44 people.
Först av allt är jag djupt bedrövad och chockad över massakern som ägde rum i Bilge i Turkiet i går kväll, där 44 personer dödades.
EnglishThe ban does not, however, apply to normal ship's waste and bilge water, but it is equally clear that the bilge water on the Proba Koala was not normal.
Förbudet gäller emellertid inte ett fartygs normala avfall och länsvatten, men det är lika klart att länsvattnet i Probo Koala inte var normalt.
EnglishIt was already clear in Amsterdam that its bilge water was not normal, because someone had collapsed and there was an unbearable and unusual stench.
Det stod klart redan i Amsterdam att fartygets länsvatten inte var normalt, eftersom någon hade kollapsat och fartyget utstrålade en outhärdlig och ovanlig stank.