"bill of exchange" translation into Swedish

EN

"bill of exchange" in Swedish

SV
EN

bill of exchange {noun}

volume_up
bill of exchange
volume_up
växel {comm. gen.} (ett slags skuldförbindelse)
The rapporteur, Mr Böge, has spoken of a bill of exchange on the future.
Föredragande Böge talade om en växel utställd på framtiden.
What sense was there in citizens having a common currency, if they have to be subjected to 15 different legislative procedures when they use a bill of exchange or a cheque?
Vad betyder det för medborgarna att ha en gemensam valuta, men att ha femton olika lagstiftningar om de använder en växel eller en check?
Once a single currency has been established, why should states still have the authority to solve, for example, the problem of the legal situation regarding the bill of exchange or the cheque?
Varför skulle staterna, när vi fått en gemensam valuta, fortfarande ha befogenhet att t.ex. lösa problemet med den rättsliga situationen för en växel eller en check.

Synonyms (English) for "bill of exchange":

bill of exchange

Context sentences for "bill of exchange" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, I do think that the bill of exchange is too strict an instrument.
Men jag finner ändå att skuldebrev är ett alltför stängt instrument.
EnglishI still have questions but only with regard to the bill of exchange, Amendment No 18.
Endast vad gäller punkten om skuldebrev, ändringsförslag 18, ställer jag mig alltjämt frågande.
EnglishI am aware that the bill of exchange is used in one of our Member States as a means to counter excessive payments.
Jag vet att man i en av våra medlemsstater använder skuldebrev som ett medel för att motarbeta extravaganta betalningar.