"billion" translation into Swedish

EN

"billion" in Swedish

SV

EN billion
volume_up
{noun}

billion (also: trillion)
volume_up
miljard {comm. gen.}
Its population is predicted to grow to one and a half billion quite soon.
Kinas befolkning spås växa snabbt upp till en och en halv miljard.
There are the resources which, as far as I know, come to over EUR 1 billion.
Det finns resurser, som såvitt jag vet uppgår till över 1 miljard euro.
India has a population of over 1 billion and is the fourth largest economy in the world.
Indien har en befolkning på över 1 miljard människor och är världens fjärde största ekonomi.

Synonyms (English) for "billion":

billion

Context sentences for "billion" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCA: But just to clarify, the 25 billion dollars is gross, right? ~~~ That's gross?
CA: Men bara för att klargöra... de där 25 miljarderna... det är brutto, eller?
EnglishTwo billion tonnes of waste is being generated within the EU on an annual basis.
Två biljoner ton sopor generas inom Europeiska unionen på en årlig basis.
EnglishHalf of the ECU 3 billion per year is to be allocated through these two instruments.
Hälften av de nämnda tre miljarderna per år skulle användas via dessa två instrument.
EnglishIt can only be decided by the 1.3 billion Chinese population for themselves.
Detta är en fråga som bara kan avgöras av de 1,3 miljarderna kinesisk befolkning själva.
EnglishI cannot deny that we would have preferred to see a different figure precede the billion.
Vi skulle hellre velat ha en annan siffra framför kommatecknet i samband med miljarderna.
EnglishAt home, on the other hand, their billion-forint scandals are coming to light one after another.
På hemmaplan avslöjas emellertid en efter en av deras miljardforint-skandaler.
EnglishThe jobs of 2 000 000 people and total revenues of EUR 200 billion depend on it.
Den svarar för två miljoner människors sysselsättning och för en omsättning på 200 000 miljoner euro.
EnglishI still remember the struggle for the billion for the food facility.
Jag minns fortfarande kampen för miljarden till livsmedelsmekanismen.
EnglishAt ECU 1.14 billion, 1.7 % of expenditure, identified irregularities have hit a new record.
1, 7 % av utgifterna, har de konstaterade oegentligheternas omfattning nått ett nytt rekord.
EnglishBSE has already cost the UK GBP 1.5 billion in lost exports.
BSE har redan kostat Förenade kungariket 1,5 miljoner pund i exportförluster.
EnglishIn Sri Lanka alone, institutional and public commitments came to about EUR 5.8 billion.
Enbart för Sri Lanka uppgick de institutionella och offentliga åtagandena till 5,8 miljoner euro.
EnglishWe cannot use the 3.2 billion; instead we must squeeze the margin dry.
Vi kan inte sätta in de 3,2 miljarderna, utan vi måste tänja på marginalerna så långt det går.
EnglishThe Commission ’ s proposed budget of EUR 88.75 billion for 2007-2013 at 2004 prices was also welcome.
Samtidigt borde folk som lever i dessa områden garanteras adekvata levnadsvillkor.
EnglishI am not sure what the losses amount to in euros, but 12 billion pesetas is certainly a lot of money.
Jag vet inte hur många euros detta är, men det är i alla fall många pesetas.
EnglishThe second largest is the US scheme, which amounted to only USD 17 billion in 2003.
Är kommissionen medveten om ovanstående konkurrensnackdel?
EnglishOf the aforementioned amounts, a sum of EUR 12 billion is to be earmarked for the ten new Member States.
Detta motsvarar en 13-procentig ökning av årets anslag till dessa underavsnitt.
EnglishCan you see the poorest billion, those [two] boxes I had over here?
Se på de fattigaste miljarderna, de två lådorna jag hade här borta.
English(Laughter) Around Christmas, in my home in Tennessee, a billion gallons of coal sludge was spilled.
(Skratt) Vid juletid, i mitt hem i Tennessee, hälldes miljontals kubikmeter kolsörja ut.
EnglishOne fifth of the world’ s population, some 1.1 billion people, suffer from a lack of clean water.
Samtidigt saknar mer än 40 procent lämpliga vatten- och avloppssystem.
EnglishWe can stop at nine billion if we do the right things.
Därför att det verkligen hjälper oss att nå en hållbar befolkningsmängd i världen.