"billion a year" translation into Swedish

EN

"billion a year" in Swedish

See the example sentences for the use of "billion a year" in context.

Similar translations for "billion a year" in Swedish

billion noun
A noun
A adjective
Swedish
a article
year noun

Context sentences for "billion a year" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU's investment stock in the Mercosur region amounts to EUR 167 billion a year.
EU:s investeringar i Mercosur-regionen uppgår till 167 miljarder euro per år.
EnglishSome, including the Commission, estimate it to be about EUR 20 billion per year.
Vissa, däribland kommissionen, uppskattar summan till ungefär 20 miljarder euro per år.
EnglishThe amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
Stödbeloppet har legat runt en miljard ecu per år, eller 7 500 ecu per odlare.
EnglishThe Commission has estimated the trade benefits at EUR 160 billion a year.
Kommissionen har uppskattat handelsfördelarna till 160 miljarder euro per år.
EnglishJust two years ago, Britain's net contribution was GBP 3 billion a year.
För bara två år sedan var Storbritanniens nettobidrag 3 miljarder pund om året.
EnglishHalf of the ECU 3 billion per year is to be allocated through these two instruments.
Hälften av de nämnda tre miljarderna per år skulle användas via dessa två instrument.
EnglishThe agricultural sector loses 2.5 billion a year from the damage caused by ozone.
Jordbrukssektorn förlorar 2,5 miljarder om året till följd av skador som orsakas av ozon.
EnglishPossibly EUR 1 billion per year is still spent on subsidies for tobacco cultivation.
Fortfarande spenderas kanske en miljard euro per år på subventioner till tobaksodling.
EnglishThis measure will save such businesses EUR 7 billion a year in costs.
Genom denna åtgärd kommer sådana företag att spara 7 miljarder euro i kostnader.
EnglishSo I wonder: will you offer EUR 35-40 billion a year in new aid for climate measures?
Jag undrar då: Kommer ni att erbjuda 35-40 miljarder euro om året i nytt klimatbistånd?
EnglishUSD 13 billion a year is what we in Europe and America spend on cosmetics.
13 miljarder US-dollar är vad vi i Europa och Förenta staterna spenderar på kosmetika.
EnglishIt is something which might need funding of about EUR 2 billion a year.
Det skulle kanske krävas en finansiering motsvarande omkring 2 miljarder euro per år.
EnglishVAT fraud accounts for between EUR 60 billion and EUR 100 billion every year.
Momsbedrägerierna uppgår till mellan 60-100 miljarder euro varje år.
EnglishProfits in the chemical industry in Belgium alone amounted to EUR 1.7 billion last year.
Vinsterna för enbart kemiindustrin i Belgien uppgick till 1,7 miljarder euro förra året.
EnglishThat is a huge cost, amounting to at least EUR 15 billion per year.
Det är en enormt hög kostnad, som uppgår till minst 15 miljarder euro per år.
EnglishIt is estimated that VAT fraud in Europe comes to EUR 100 billion per year.
Man beräknar att mervärdesskattebedrägerier i Europa uppgår till 100 miljarder euro per år.
EnglishEurope's share of the figure of EUR 8 billion per year mentioned earlier is available.
Den europeiska delen av den redan tidigare nämnda siffran på 8 miljarder euro per år finns.
EnglishFirstly, it would help achieve customs duty savings estimated at EUR 1.6 billion a year.
För det första skulle det leda till tullbesparingar på ungefär 1,6 miljarder euro per år.
EnglishIndividual companies lose approximately EUR 45 to 65 billion each year for the same reason.
Enskilda företag förlorar mellan ungefär 45 och 65 miljarder euro per år av samma skäl.
EnglishEuropean GDP shrank by 5.7%, or EUR 700 billion this year alone.
EU:s BNP sjönk med 5,7 procent, eller 700 miljarder euro, bara under det här året.

Other dictionary words

English
  • billion a year

Moreover, bab.la provides the Thai-English dictionary for more translations.