"billion dollar" translation into Swedish

EN

"billion dollar" in Swedish

See the example sentences for the use of "billion dollar" in context.

Similar translations for "billion dollar" in Swedish

billion noun
dollar noun
Swedish

Context sentences for "billion dollar" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs we know, it concerns the 2 billion dollar tuna industry.
Som vi vet handlar det om tonfiskindustrin, som omsätter 2 miljarder dollar.
EnglishThis is the first billion-dollar World Cup.
Detta är den första Världsmästerskapen i mångmiljarddollarsklassen.
EnglishThree million set aside, 62 billion dollar liability -- much worse than the car companies.
Tre miljoner dollar är åsidosatt, samt 62 miljarder dollar i belastning -- vilket är mycket värre än vad det var för bilföretagen.
EnglishBut it is the first time that they have trumpeted their tournament as the first billion-dollar World Cup.
Men det är första gången som de har basunerat ut att deras turnering är det första VM som passerar miljard dollar-strecket.
EnglishWe are a multi-billion pound, multi-billion dollar talking-shop, as far as the citizens of Europe and the world are concerned.
I ögonen på Europas medborgare och världen är vi en pratbutik på flermiljardsnivå, såväl i pund som i dollar.
EnglishThe billion-dollar question is whether the president is actually up to the task of running this country which is extremely difficult to govern.
Den stora frågan är om presidenten fortfarande är kapabel att leda detta ovanligt svårstyrda land.
EnglishThe government recently approved a 7 billion dollar programme along these lines, which covers a great many of these issues.
Regeringen godkände nyligen ett program med 7 miljarder US-dollar i denna riktning, som omfattar en stor del av dessa frågor.
EnglishThe Bush administration has already distributed multi-billion dollar contracts for the reconstruction of Iraq to American companies.
Busch-administrationen har redan delat ut mångmiljardkontrakt för återuppbyggnaden av Irak till amerikanska företag.
EnglishThat is the billion-dollar question.
EnglishThere's a new industry in town, a 22 billion-dollar, 2,:,2 billion sq. ~~~ ft. ~~~ industry: that of personal storage.
Det har kommit en ny industri till stan, en 22 miljarder-dollar, 200 miljoner kvadratmeter stor industri: den privata lagerhålllningsindustrin.
Englishthe air force's 1.5 billion dollar bombsight was used to drop its three billion dollar bomb, which didn't need a bombsight at all.
Flygvapnets 1,:,5 miljarder dollars bombsikte användes för att släppa sin tre miljarder dollar bomb, som inte alls behövde något bombsikte.
EnglishThis is the $Billion Dollar o-Gram, and this image arose out of frustration I had with the reporting of billion-dollar amounts in the press.
Detta är miljard-dollar-diagrammet och den här bilden växte fram ur en frustration jag hade med det sätt som summor om miljard rapporterades i pressen.
EnglishInstead of looking at the billion-dollar projects and silver-bullet solutions, we need to get back to the nuts and bolts of what makes a successful economy.
I stället för att titta på projekt som kostar flera miljarder dollar och patentlösningar måste vi komma tillbaka till de grundläggande detaljerna i det som utgör en framgångsrik ekonomi.
EnglishWhat would she have thought, turning on her television last week, to see President Bush announcing a multi-billion-dollar space programme of truly astronomical amounts?
Det är inte sant att om enskilda människor samlar på sig kolossala förmögenheter så kommer detta att gynna samhället i stort. Det finns en gräns för hunger, men inte för girighet.
EnglishIt is not just a question of being able to monitor the markets and hedge funds better, or of supporting our balances of payments and the economy with billion-dollar cash injections.
Det handlar inte bara om att övervaka marknader och hedgefonder bättre, eller att stödja vår betalningsbalans och ekonomin med penninginjektioner i storleksordningen flera miljarder US-dollar.

Other dictionary words

English
  • billion dollar

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Swahili dictionary.