"billion euro" translation into Swedish

EN

"billion euro" in Swedish

See the example sentences for the use of "billion euro" in context.

Similar translations for "billion euro" in Swedish

billion noun
Euro noun
Swedish

Context sentences for "billion euro" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English2.7 billion euro was set aside for this over the 1999-2013 period.
Under perioden 1999-2013 har 2,7 miljarder euro öronmärkts för detta ändamål.
EnglishThe Ebro transfer scheme will therefore boost current production by several billion euro.
Avledningen av floden Ebro skulle höja de årliga avkastningarna med flera miljarder euro.
EnglishBritain may end up giving a total of GBP 23 billion to bolster the euro.
Det kan sluta med att Storbritannien bidrar med totalt 23 miljarder pund för att stödja euron.
EnglishWhat is at stake is at least several dozen billion euro.
Detta är mycket farligt för EU på den globala arenan, där alla konkurrerar med alla.
EnglishFurther projects with a total value of several billion euro are already being planned for 2009.
Ytterligare projekt till ett sammanlagt värde av flera miljarder euro planeras redan för 2009.
EnglishThe European Social Fund contribution for the period 2000-2006 will total 2 487 billion euro.
Anslagen från Europeiska socialfonden kommer för perioden 2000-2006 totalt att uppgå till 2,487 miljarder euro.
EnglishAs the Commissioner has already mentioned, this is no trifling matter, it is a billion-euro business.
Som kommissionsledamoten redan har nämnt är detta ingen futtig fråga, utan det handlar om miljarder euro.
EnglishEssentially, it is a billion-euro business that is all too often associated with criminal activities.
Det rör sig i grund och botten om miljarder euro som alltför ofta har kopplingar till brottslig verksamhet.
EnglishThe European Union has just produced a 62-billion-euro plan to revitalise the trans-European networks between now and 2010.
EU måste investera mer i sitt humankapital, i forskning och i sin fysiska infrastruktur.
EnglishWhat is at stake is at least several dozen billion euro.
Vad som står på spel är dussintals miljarder euro.
EnglishIt is worth recalling that today China has a 45 billion euro trade surplus with the European Union.
Det är värt att komma ihåg att Kina i dag har ett handelsöverskott på 45 miljarder euro gentemot Europeiska unionen.
EnglishEUR 90 billion from the euro rescue package - that is EUR 300 per Austrian citizen - is now to go to Ireland.
90 miljarder från eurons räddningspaket - det är 300 euro per österrikisk medborgare - ska nu gå till Irland.
EnglishWhen we donate a billion euro, I sometimes get the impression that it is the best kept of Europe's state secrets.
Men om vi ger en miljard euro får jag ibland känslan av att detta är Europas mest välbevarade statshemlighet.
EnglishThe EU spends nearly five billion euro each year on subsidies of exports of its own agricultural produce.
Europeiska unionen spenderar årligen uppemot fem miljarder euro på subventioner av export av egna jordbruksprodukter.
EnglishIt is outrageous that EADS loses a billion euro every time the dollar falls 10 cents against an ideological euro.
Det är skandalöst att EADS förlorar en miljard euro varje gång dollarn faller med 10 cent mot en ideologisk euro.
EnglishMr Vice-President, you mentioned that the EP voted almost 1 billion euro for the Galileo programme in its seven-year budget.
Ni nämnde att parlamentet röstade igenom nästan 1 miljard euro för Galileoprogrammet i sin sjuårsbudget.
EnglishBulgaria stands a good chance to absorb almost seven billion Euro over the period 2007 - 2013 as a full EU member.
Bulgarien har god chans att få ta emot nästan sju miljarder euro under perioden 2007-2013 som fullvärdig EU-medlem.
EnglishOthers include lack of beds in what is supposed to be a state of art hospital costing nearly a billion euro.
Andra exempel handlar om brist på sängplatser på vad som ska vara ett avancerat sjukhus som kostat nästan en miljard euro.
EnglishThe European Development Fund finances the ACP support programmes, paying out between two and three billion euro a year.
Europeiska utvecklingsfonden finansierar stödprogram för AVS-länderna och betalar ut 2–3 miljarder euro om året.
EnglishNine billion euro is already on the table.
Nio miljarder euro har redan skjutits till.

Other dictionary words

English
  • billion euro

Even more translations in the English-French dictionary by bab.la.