"billion people" translation into Swedish

EN

"billion people" in Swedish

See the example sentences for the use of "billion people" in context.

Similar translations for "billion people" in Swedish

billion noun
people noun
to people verb

Context sentences for "billion people" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the future, up to three billion people will be affected by lack of water.
I framtiden kommer upp till tre miljarder människor att påverkas av vattenbrist.
EnglishHowever, the FAO considers that Congo has the potential to feed some 2 billion people.
FAO menar å andra sidan att Kongo skulle kunna livnära två miljarder människor.
EnglishIt tells us that these 1 billion people are spread throughout virtually the whole world.
Vi får veta att denna miljard människor är utspridd över i stort sett hela världen.
EnglishApproximately one billion people are in danger of dying from starvation or lack of water.
Ungefär en miljard människor löper risk att dö av svält eller brist på vatten.
EnglishIt's going to be a pretty crowded place, at least eight billion people.
Det kommer vara ett ganska trångt ställe, med åtminstone åtta miljarder människor.
EnglishToday there are two billion people in the world who do not have access to energy.
Det finns i dag två miljarder människor i världen som inte har tillgång till någon energi.
EnglishMore than a billion people have to get by on less than one euro a day.
Över en miljard människor är tvungna att klara sig med mindre än en euro om dagen.
EnglishEU laws are synthetic laws used in matters of justice for half a billion people.
EU-rätten är en syntetisk rätt som används i rättsfrågor som berör en halv miljard människor.
EnglishLet us bear in mind that two billion people in the world have no electricity.
Det tål att understrykas att två miljarder människor i världen lever utan elektrisk ström.
EnglishIn 2000, out of 5.8 billion people, 826 million people were still hungry.
År 2000 var 826 miljoner människor av 5,8 miljarder fortfarande drabbade av hungersnöd.
EnglishIn 2050, small farmers will have to feed more than 9 billion people.
Små jordbrukare kommer år 2050 att behöva förse över 9 miljarder människor med mat.
EnglishOver there, 1.2 billion people live on less than one dollar a day.
I deras värld har 1,2 miljarder människor mindre än en dollar per dag att leva för.
EnglishIn all, 1.7 billion people do not have access to drinking water.
Sammanlagt saknar 1,7 miljarder människor tillgång till tjänligt dricksvatten.
EnglishOne billion four hundred million people in the world survive on less than EUR 1 per day.
1,4 miljarder människor i världen lever på mindre än 1 euro per dag.
EnglishThis adds up to EUR 1.7 billion that the poorest people of the planet will not have received.
Det handlar om 1,7 miljarder euro som de fattigaste människorna på jorden inte har fått.
EnglishOver one billion people on planet Earth do not know how to read and write.
Över en miljard människor i världen kan varken läsa eller skriva.
EnglishWe must invest and not forget that at present there are two billion people without electricity.
Vi måste investera och inte glömma att två miljarder människor nu saknar elektricitet.
EnglishOf the approximately 1.5 billion people who live under the poverty line, 70% are women.
Av de ungefär 1,5 miljarder människor som lever under fattigdomsstrecket är 70 procent kvinnor.
EnglishOver 2 billion people in the world have no access to electricity.
Över 2 miljarder personer i världen har ingen tillgång till elektricitet.
EnglishThere is no other government in the world that bears responsibility for 1.3 billion people.
Det finns inte någon annan regering i världen som bär ansvaret för 1,3 miljarder människor.

Other dictionary words

English
  • billion people

Search for more words in the Russian-English dictionary.