"billions of years" translation into Swedish

EN

"billions of years" in Swedish

See the example sentences for the use of "billions of years" in context.

Similar translations for "billions of years" in Swedish

billion noun
of preposition
year noun

Context sentences for "billions of years" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBacteria have been on the Earth for billions of years; humans, couple hundred thousand.
Bakterier har funnits på jorden i miljarder år. ~~~ Människan - i ett par hundra tusen.
English   Mr President, most continents take billions of years to develop.
   Herr talman! De flesta kontinenter tar miljarder år på sig att utvecklas.
EnglishThey've been here for billions of years, and what they are are single-celled microscopic organisms.
De har funnits här i miljarder år, och det de är, är encelliga mikroskopiska organismer.
EnglishStars have shined down on earth's life for billions of years.
Stjärnor har skinit ner på jordens liv under flera miljarder år.
EnglishSome of us has been looking around for billions billions years.
Vissa av oss har kikat runt i miljarder miljarders år.
EnglishIn the billions of years of earth's existence, a very brief pause to check the facts is surely not too much to ask.
Jorden har funnits i ett antal miljarder år, och då är det väl inte för mycket begärt med en mycket kort paus för att ta reda på fakta.
EnglishAnd it's probably the case that this material has washed off the highlands of Titan through these channels that we saw, and has drained over billions of years to fill in low-lying basins.
Det har flödat under flera miljarder år och fyllt dessa sänkor.

Other dictionary words

English
  • billions of years

More translations in the English-Portuguese dictionary.