EN

bin {noun}

volume_up
1. general
bin (also: trash can)
Släng skräp i papperskorgarna.
Today we are presenting concrete proposals, which the other institutions cannot allow to be thrown into the litter bin.
I dag lägger vi fram konkreta förslag, och de andra institutionerna måste se till att de inte kastas i papperskorgen.
Consultation means that you can give your opinion, which is then translated into eleven languages and finally thrown in the bin.
Samråd innebär att man kan säga sin mening, vilken sedan översätts till elva språk och därefter kastas i papperskorgen.
2. "large container"
bin (also: barrel, butt, tub, tun)
volume_up
tunna {comm. gen.}
bin (also: cabinet, case, chest, container)
volume_up
låda {comm. gen.}
bin (also: can, jar, pot, potful)
volume_up
burk {comm. gen.}
bin (also: casket, chest, coffer, coffin)
volume_up
kista {comm. gen.}
bin
volume_up
binge {comm. gen.}
Jag hittade dem i en binge med trosor.
You expect me to believe... that you purchased a pair of underwear... out of a bin at Spend Mart.
Vill du att jag ska tro att du köpte ett par trosor ur en binge på Spend Mart?
Where do they sell underwear out of a bin?
Var säljer de trosor ur bingar?
3. business
bin
volume_up
binge {comm. gen.}
Jag hittade dem i en binge med trosor.
You expect me to believe... that you purchased a pair of underwear... out of a bin at Spend Mart.
Vill du att jag ska tro att du köpte ett par trosor ur en binge på Spend Mart?
Where do they sell underwear out of a bin?
Var säljer de trosor ur bingar?
4. British English
bin (also: can, dustbin)
Det är bättre än att helt enkelt slänga dem i soptunnan.
bin (also: rubbish bin)

Synonyms (English) for "bin":

bin
English

Context sentences for "bin" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English   In the year I was born, President Kennedy said, ’Ich bin ein Berliner’.
   – Samma år som jag föddes yttrade president John F. Kennedy orden ”Ich bin ein Berliner”.
EnglishThe result was that this time the EU sat not in the sin bin, but in the mediator's chair.
Följden blev: att EU denna gång inte behövde sitta i utvisningsbåset utan i medlingsstolen.
EnglishMr President, in 1963 President Kennedy spoke the historic words: "Ich bin ein Berliner!'
Herr ordförande! 1963 uttalade president Kennedy de historiska orden: " Ich bin ein Berliner!"
EnglishIs it going to take notice of them or are these opinions simply going to be thrown in the bin?
Kommer de att beaktas eller kommer de bara att slängas i papperskorgen?
EnglishIt is about as legal as the Beagle Boys deciding to empty Scrooge McDuck’s money bin.
Det är ungefär lika lagligt som när Björnligan bestämmer sig för att tömma farbror Joakims pengabinge.
Englishb) in regard to safeguard clauses and any other measures that might possibly be necessary?
i ljuset av de säkerhetsklausuler och eventuella andra åtgärder som kan komma att bli aktuella?
EnglishThe elimination of Bin Laden by the United States has also raised a number of difficult questions.
Förenta staternas undanröjande av Usama bin Ladin har också väckt ett antal svåra frågor.
EnglishIt is about as legal as the Beagle Boys deciding to empty Scrooge McDuck’ s money bin.
Det är ungefär lika lagligt som när Björnligan bestämmer sig för att tömma farbror Joakims pengabinge.
EnglishMEPs with a fresh, freedom-loving vision should throw this report straight in the bin.
Parlamentsledamöter med en frisk, frihetsälskande vision bör kasta det här betänkandet rakt i papperskorgen.
EnglishIn the year I was born, President Kennedy said, ’ Ich bin ein Berliner’.
Vi har varit konstruktiva, och vi har godtagit att arbetslagstiftningen helt har lyfts bort från direktivet.
EnglishThere is always talk about the leftovers of Amsterdam; leftovers are normally thrown in the bin.
Man talar alltid om resterna från Amsterdam - rester är sådant som man vanligtvis slänger i soporna.
EnglishAnd what of Abu Qatada, Bin Laden's right-hand man in Europe?
Och hur är det med Abu Qatada, Bin Ladens högra hand i Europa?
EnglishSurely you are not calling it waste disposal when I put the rubbish bin in the hall.
Ni kan väl ändå inte säga att det kan anses som en del av avfallshanteringen att stoppa in avfallet i en förvaringshall.
EnglishOnce you enter the realms of creative accounting in this way, you can relegate the pact to the waste paper bin.
Ni håller bara på att fiffla med siffror och ger inte de europeiska medborgarna någon garanti.
EnglishMr President, so it is true after all: Bin Laden' s Al Qaeda network is definitely operating in Indonesia.
Herr talman! Då är det alltså sant: bin Ladins al-Qaida-nätverk bedriver sin verksamhet i Indonesien.
EnglishMadam President, with regard to my colleague's remark, the death of Osama Bin Laden was not a death penalty.
(EN) Fru talman! När det gäller min kollegas kommentar var Usama bin Ladins död inte ett dödsstraff.
EnglishThis is from the city of Lahore, which is around 300 kilometers south from Abbottabad, where Bin Laden was caught.
Det här är från staden Lahore, vilket är ungefär 30 mil söder om Abbottabad där Bin Laden blev fångad.
English(NL) Mr President, this is a very bad report and one which deserves to be thrown in the bin straight away.
(NL) Herr talman! Det här är ett mycket dåligt betänkande som förtjänar att omedelbart kastas i papperskorgen.
EnglishLadies and gentlemen, your Highness, I would like to welcome the Emir of Qatar, Sheikh Hammad bin Khalifa al-Thani.
Mina damer och herrar, ers höghet! Jag vill välkomna emiren av Qatar, schejk Hammad bin Khalifa al-Thani.
EnglishProposals that would achieve eastward enlargement by wiping out farmers belong in one place - the rubbish bin.
Förslag där man vill genomföra östutvidgningen genom att glufsa i sig våra bönder hör också hemma i sophinken.