"binary" translation into Swedish

EN

"binary" in Swedish

SV

EN binary
volume_up
{adjective}

binary
volume_up
binär {adj.}
And it has a binary companion that goes around it, so a big star, a big ball of gas.
Och den har en binär kompanjon i sin omloppsbana, så en stor stjärna, en stor gasfylld boll.
If Number is negative, the function returns a binary number with 10 characters.
Om Tal är negativt, returnerar funktionen ett binärt tal som består av 10 tecken.
This file type is larger than a binary.
En sådan fil är större än en binär.

Synonyms (English) for "binary":

binary

Context sentences for "binary" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf Number is negative, the function returns a binary number with 10 characters.
Om Tal är negativt, returnerar funktionen ett binärt tal som består av 10 tecken.
EnglishIf you select this option, binary fields will be included in the form as graphics.
Om du väljer det här alternativet används binära fält som grafik i formuläret.
EnglishThe result is the binary number for the decimal number entered between -512 and 511.
Resultatet är det binära talet av det angivna decimala talet mellan -512 och 511.
EnglishSuper- and subscripts can be attached to most unary and binary operators.
De flesta enställiga och binära operatorer kan förses med upphöjda och nedsänkta index.
EnglishIf you select this option, binary fields will not be included in the form.
Om du väljer det här alternativet används inte binära fält i fomuläret.
EnglishThe format has since changed and we are not supporting binary import from this format.
Formatet har ändrats sedan dess och binärimport från det här formatet fungerar inte längre.
EnglishA bit is thus the smallest unit of information in the binary system.
Detta är den minsta informationsenheten i det binära talsystemet.
EnglishThe result is the hexadecimal number for the binary number entered.
Resultatet är det hexadecimala talet av det angivna binära talet.
EnglishThe result is the binary number for the hexadecimal number entered.
Resultatet är det binära talet av det angivna hexadecimala talet.
EnglishThe result is the decimal number for the binary number entered.
Resultatet är det decimala talet av det angivna binära talet.
EnglishThe result is the octal number for the binary number entered.
Resultatet är det oktala talet av det angivna binära talet.
EnglishThe result is the binary number for the octal number entered.
Resultatet är det binära talet av det angivna oktala talet.
EnglishHere you select how binary fields are handled in the form.
Här väljer du hur binära fält ska behandlas i formuläret.
English' Bit ' is an abbreviation of the words ' binary ' and ' digit '.
Bit är en förkortning av " binary digit ".
EnglishIn this text field, you can determine an export in the binary format.
Här väljer Du export i binärformat.
EnglishThe result is the binary logarithm of a complex number.
Resultatet är 2-logaritmen av ett komplext tal.
EnglishBASE(17;2) returns 10001 in the binary system.
BAS(17;10;4) ger 10001 i det binära systemet.
EnglishI've had it with you, binary brains!
EnglishNumber: the binary number.
EnglishThe decimal system, for instance is based on the numbers (0..9), the binary numbers are based on the numbers 0 and 1, the hexadecimal system is based on 16 character (0...9 and A...F).
Det system som vi använder till vardags är decimalsystemet, som har basen 10 och tio siffertecken (0-9).