"bird" translation into Swedish

EN

"bird" in Swedish

EN bird
volume_up
{noun}

bird (also: doll)
volume_up
brud {comm. gen.} [slg.]
bird (also: fowl)
volume_up
fågel {comm. gen.}
Archaeopteryx, which is a bird, a primitive bird, still has that very primitive hand.
Archaeopteryx, som är en fågel, en primitiv fågel, hade fortfarande den mycket primitiva handen.
As my grandmother used to say, a bird in the hand is worth two in the bush.
Det sa redan min mormor: en fågel i handen är bättre än tio i skogen.
Since Einstein is a bird, she's very interested in things that fly.
Eftersom Einstein är en fågel, är hon mycket intresserad av flygande saker.
bird
volume_up
böna {comm. gen.} [coll.]

Context sentences for "bird" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe osprey is an endangered bird in Europe, yet it is being hunted and killed in Malta.
Fiskgjusen är utrotningshotad i Europa, men ändå jagas och dödas den på Malta.
EnglishMalta lies on a migration route which is important to 170 bird species.
Malta är beläget inom en flyttningsled som är betydelsefull för 170 fågelarter.
EnglishThe repercussions are felt by bird populations across the whole continent.
Detta får återverkningar på populationerna av fåglar över hela kontinenten.
EnglishWorld conservation of certain bird species is affected by international trade.
   . – Bevarandet av vissa fågelarter i världen påverkas av den internationella handeln.
EnglishThis is important, for example, in Spain, to maintain the wild bird of prey population.
Detta är viktigt, exempelvis i Spanien, för att bevara beståndet av vilda rovfåglar.
EnglishBefore I set off for Parliament, I saw Lulù, my pussycat, carrying a bird in her mouth.
Innan jag kom hit fick jag syn på min kissekatt, som heter Lulù, med en sparv i munnen.
EnglishLaying hens must be kept exclusively in spacious, free-range bird houses.
Värphöns bör endast få bo i stora utrymmen för sprätthönor och voljärer.
EnglishI was of course not proposing that Annex 1 should be removed from the Bird Directive.
Jag har självklart inte föreslagit, att vi nu skall ta bort bilaga 1 från fågeldirektivet.
EnglishLike the bird who flies over the field and doesn't care about the fences underneath, all right?
Såsom fågeln som flyger över fälten och inte bryr sig om staketen nedanför, Ok?
EnglishThen there is the fictional bird, the one that Hammett created for the book.
Sen är det den fiktiva fågeln, den som Hammett skapade för boken.
EnglishThis article was about birds - thousands of bird species under threat.
Artikeln handlade om fåglar - tusentals utrotningshotade fågelarter.
EnglishMost of Europe's old-timers are more afraid of us than bird flu.
De flesta av dem som varit med länge i EU är mer rädda för oss än för fågelinfluensan.
EnglishMr President, I am somewhat bemused by the European Union’s approach to the bird flu scare.
Jag är något förbryllad av Europeiska unionens inställning till rädslan för fågelinfluensa.
EnglishMr President, I am somewhat bemused by the European Union’ s approach to the bird flu scare.
Jag är något förbryllad av Europeiska unionens inställning till rädslan för fågelinfluensa.
English(Applause) (Applause) (Applause) So we can now look at the SmartBird.
(Applåder) (Applåder) (Applåder) Vi kan nu titta på SmartBird:en.
English   The next item is the Commission statement on Asian bird flu.
   – Nästa punkt är kommissionens uttalande om fågelinfluensan i Asien.
EnglishWorld conservation of certain bird species is affected by international trade.
Handel för kommersiella ändamål är då förbjuden eller reglerad av ett tillstånds- och övervakningssystem.
EnglishDublin Bay was mentioned as a partially classified important bird area.
Dublinviken nämndes som ett delvis klassificerat fågelområde.
EnglishThe second 'bird' is Europe's heavy dependence on imported energy.
Den andra flugan är Europas starka beroende av importerad energi.
EnglishEven then it was assumed that the composition of the virus was partly influenced by a bird disease.
Redan då förutsatte man att viruset bland annat hade påverkats av en sjukdom bland fåglar.