"blameless" translation into Swedish

EN

"blameless" in Swedish

EN

blameless {adjective}

volume_up
Ingen är oskyldig i det här avseendet.
This provision means that the names of quite blameless citizens are to be found in the SIS computers.
På grund av denna bestämmelse återfinns namnen på fullständigt oskyldiga medborgare i SIS-datorerna.
We will lose all credibility with the honest and blameless European farmers if we vote for this supplementary budget.
De hederliga och oskyldiga europeiska bönderna kommer inte längre att tro på oss om vi röstar för denna ändringsbudget.
blameless
blameless

Synonyms (English) for "blameless":

blameless

Context sentences for "blameless" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Government must also play its part and it is certainly not blameless in this.
Regeringen måste också delta och den är minsann inte utan skuld i sammanhanget.
EnglishNeither President Berisha nor his government are blameless in the existing situation.
Vare sig president Berisha eller hans regering saknar skuld i den föreliggande situationen.
EnglishUnfortunately, however, governments themselves are not always entirely blameless.
Men tyvärr går inte heller regeringarna fria från skuld.
EnglishBlameless, regionally-produced products, too, are no longer selling.
Regionalproducerade produkter säljer inte heller längre trots att de inte är orsaken till krisen.
EnglishSimilarly, Member States are not blameless in this funding fiasco.
Inte heller medlemsstaterna är utan skuld i detta fondfiasko.
EnglishIn the situation in Colombia, nobody is entirely blameless.
Man ska inte tro att det finns rena och aseptiska själar när det gäller vad som sker i Colombia.
EnglishThis provision means that the names of quite blameless citizens are to be found in the SIS computers.
På grund av denna bestämmelse återfinns namnen på fullständigt oskyldiga medborgare i SIS-datorerna.
EnglishHowever much we condemn the terrorist acts by the LTTE – and we do – the government is certainly not blameless.
Hur mycket vi än fördömer LTTE:s terroristhandlingar – och det gör vi – så är regeringen säkerligen inte utan skuld.
EnglishHowever much we condemn the terrorist acts by the LTTE – and we do – the government is certainly not blameless.
Hur mycket vi än fördömer LTTE: s terroristhandlingar – och det gör vi – så är regeringen säkerligen inte utan skuld.
EnglishFellow Members, let us not delude ourselves that ordinary Greeks are totally blameless for what has happened in Greece.
Låt oss inte lura oss själva till att tro att vanliga greker är helt oskyldiga till det som har hänt i Grekland.
EnglishWe will lose all credibility with the honest and blameless European farmers if we vote for this supplementary budget.
De hederliga och oskyldiga europeiska bönderna kommer inte längre att tro på oss om vi röstar för denna ändringsbudget.
EnglishFurthermore, the credit system, which is certainly not entirely blameless in the case of Parmalat, would not be the sole arbiter of events.
Europas Parmalataffär är minst lika ödesdiger som WorldCom-affären, den största ekonomiska skandalen i USA hittills.
EnglishThis is why this situation must be reviewed as a matter of urgency and why crew members, who are entirely blameless in the matter, should not be sacrificed.
Det är därför viktigt att se över denna situation och inte offra besättningarna som inte har någon skuld.
EnglishRussia is an enormous country and a great people, it is part of Europe, and I do not think we ourselves are blameless for what has happened.
Det är ett stort land och ett stort folk, en del av Europa, och jag anser att också vi har ett ansvar för det som har hänt.
EnglishFurthermore, the credit system, which is certainly not entirely blameless in the case of Parmalat, would not be the sole arbiter of events.
Dessutom skulle kreditsystemet, som inte är helt utan skuld i fallet Parmalat, inte enväldigt få döma över händelseförloppet.
EnglishHow are the Council and the Commission approaching the question of equal symbolic acknowledgement for the blameless victims of totalitarian Communism?
Hur ser rådet och kommissionen på frågan om ett jämlikt symboliskt erkännande av de oskyldiga offren för totalitär kommunism?
EnglishOur own financial speculators, however, are blameless.
Nedgången beror på kriserna i tredje världen, som tredje världen naturligtvis bär ansvaret för, och våra egna finanshajar är inte inblandade.
EnglishThe victims of a poor healthcare system, which is unfortunately widespread, are as blameless as those who do not have equal access to healthcare facilities.
Offren för ett dåligt vårdsystem, vilket dessvärre är utbrett, är lika oskyldiga som de som inte har lika tillgång till hälso- och sjukvården.
EnglishWhat is irresponsible, on the other hand, is shifting the responsibility onto Egypt, which is completely blameless in terms of the escalation of the current situation.
Vad som å andra sidan är oansvarigt är att föra över ansvaret på Egypten, som inte har något ansvar för upptrappningen av den nuvarande situationen.
EnglishAnyone who would like to study this more in-depth should come and have a look at what has happened in the Netherlands and Belgium on this score, where neither country is particularly blameless.
Alla som vill studera detta mer ingående kan komma och bevittna vad som har hänt på detta område i Nederländerna och i Belgien, där inget av länderna saknar skuld.